Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 113.0 88.7 96.4 90.9 102.9 94.0 96.0 80.7 94.0 52.9 71.2
Mun och svalg C00-14 - - 0.9 2.7 5.6 2.8 1.8 1.0 1.2 - -
  Läpp C00 - - - 0.4 - - - - - - -
  Tunga C02 - - - 0.3 0.6 0.4 0.2 - - - -
  Annan muncancer C03-06 - - - 2.0 - - - - - - -
  Spottkörtel C07-08 - - - - 1.0 1.1 - 1.0 0.2 - -
  Svalg C01,C09-14 - - 0.9 - 4.0 1.3 1.6 - 1.0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 48.3 43.2 29.8 30.1 22.3 22.2 27.4 25.3 24.2 12.9 16.4
  Matstrupe C15 1.6 3.5 1.3 2.8 3.0 0.6 1.4 1.7 1.2 - -
  Magsäck C16 16.0 13.9 12.7 7.4 5.5 4.9 4.3 2.9 3.8 - -
  Tunntarm C17 - - - - - - 1.3 0.6 0.7 - -
  Tjocktarm C18 16.1 11.9 2.9 4.6 4.5 2.5 6.1 5.9 6.4 6.4 5.0
  Ändtarm C19-20 2.4 2.1 2.3 4.0 2.1 0.7 2.7 2.8 2.8 - 1.3
  Anus C21 - - - - - 0.2 - - - - -
  Lever C22 0.9 1.0 - 1.8 2.2 1.7 1.2 3.4 2.2 3.2 -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 2.3 0.5 1.7 1.7 0.9 1.8 2.1 0.4 - -
  Bukspottkörtel C25 10.4 8.5 9.2 7.7 3.4 10.3 8.2 5.6 5.9 3.2 10.1
  Andra matsmältningsorgan C26 0.9 - 0.9 0.3 - 0.3 0.4 0.2 0.8 - -
Andningsorgan C30-39 0.6 5.3 1.2 9.9 7.8 5.7 13.5 12.8 17.9 4.5 16.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - 0.4 - - - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.6 5.3 1.2 9.9 7.4 5.7 13.1 12.8 17.9 4.5 16.5
  Mediastinum C38 - - - - - - 0.2 - - - -
Ben C40-41 0.9 - - - 0.2 - 2.6 - - - -
Hudmelanom C43 - - 2.2 0.8 1.2 1.6 1.2 - 2.5 - 3.0
Hud, ej-melanom C44 0.9 - - - 0.3 - 0.4 1.0 0.2 - 1.0
Mesoteliom C45 - - - 0.4 - - 0.7 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - 1.7 - - - - - 3.4 - -
Bindvävnad C48-49 0.9 - 1.7 - 1.7 0.3 1.0 2.6 - - -
Bröst C50 13.2 10.8 13.7 12.2 19.0 21.9 12.0 9.3 17.5 7.0 3.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 20.2 15.1 14.2 9.7 12.5 16.1 11.2 10.1 11.3 8.3 12.4
  Livmoderhals C53 8.9 1.2 2.6 0.4 1.7 3.0 1.3 0.9 - 1.0 -
  Livmoderkropp C54 1.8 5.3 1.6 1.7 3.3 1.7 4.3 0.6 3.7 - 8.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.1 - - - - 1.4 - - - - -
  Äggstock C56 7.2 5.7 8.6 6.9 7.2 9.1 3.9 8.3 6.8 7.4 4.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.2 3.0 1.4 0.7 0.4 0.8 1.6 0.2 0.8 - -
Urinorgan C64-68 9.1 2.2 4.5 2.0 11.3 5.1 1.1 2.3 3.5 5.7 4.4
  Njure C64 8.0 1.0 2.9 1.7 10.3 2.1 0.6 0.9 2.6 4.8 1.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.1 1.2 1.6 0.3 1.0 3.0 0.5 1.5 0.9 1.0 3.1
Öga C69 1.2 - - - - - - - 0.7 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.2 3.8 6.9 5.9 6.6 2.0 5.3 5.1 4.3 13.6 -
Sköldkörtel C73 3.8 1.2 0.5 2.2 0.2 0.4 - - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1.2 1.3 - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 1.7 1.0 8.1 2.1 3.7 3.6 7.1 4.8 3.1 - 4.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.0 6.0 9.7 11.6 10.4 12.3 10.6 6.3 4.2 1.0 10.0
  Hodgkin lymfom C81 0.9 - 0.7 - 1.5 0.3 - - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.2 0.8 5.8 4.0 1.9 2.5 4.9 0.8 0.8 - 7.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0.4 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3.9 0.4 1.4 1.1 0.6 2.2 3.3 2.4 0.6 1.0 -
  Leukemi C91-95 1.1 4.8 1.8 6.5 6.0 7.1 2.3 3.1 2.6 - 2.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.2 - - 0.2 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.5 - - - - - - - - - -
  Basaliom i hud - - - - 0.4 - - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.