Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 26.8 - - - 106.6 98.0 206.2 365.6 574.6 738.5 511.7 1130 1237 1718 1214 1760 2758 294.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - - - 45.8 66.1 39.2 50.3 38.3 3.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - 22.9 - - - - 0.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - 66.1 39.2 50.3 - 2.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - 22.9 - - - 38.3 0.9
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 68.7 20.3 57.5 119.8 37.9 210.7 251.9 396.5 195.8 653.6 727.8 49.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 20.0 - - 22.9 - - 50.3 - 1.9
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 20.0 - 19.2 45.8 33.0 - - 76.6 4.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - - - 50.3 - 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 22.9 20.3 57.5 59.9 - 95.8 114.5 165.2 117.5 251.4 153.2 22.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 22.9 - - - 37.9 19.2 22.9 99.1 - 50.3 229.8 7.7
  Anus C21 - - - - - - - - - - 20.0 - - - - - 50.3 - 1.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - - - 66.1 39.2 50.3 76.6 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - - 22.9 33.0 - 50.3 - 1.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 22.9 - - - - 76.6 22.9 - 39.2 100.6 76.6 6.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 114.9 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 24.5 - - 38.3 39.9 19.0 95.8 183.2 66.1 235.0 50.3 - 19.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 24.5 - - 38.3 39.9 19.0 95.8 183.2 66.1 235.0 50.3 - 19.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - 20.3 - - - - - - - - - 1.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - 45.8 40.6 114.9 139.7 56.9 19.2 22.9 33.0 78.3 - 76.6 24.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - 26.6 - - - 19.2 - 19.0 95.8 - 99.1 156.6 150.8 536.3 14.9
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - - 22.9 - - - - 0.7
Bröst C50 - - - - - 26.6 - 68.7 142.2 172.4 279.4 227.4 517.2 297.7 528.7 117.5 301.7 268.1 92.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 26.6 - - 81.2 76.6 79.8 75.8 38.3 183.2 165.2 195.8 301.7 344.8 34.2
  Livmoderhals C53 - - - - - 26.6 - - 20.3 19.2 - - - 22.9 - - - 38.3 5.4
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 19.2 20.0 37.9 19.2 68.7 33.0 78.3 201.1 76.6 9.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - 20.0 - - - - - - - 1.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 40.6 38.3 20.0 19.0 19.2 68.7 99.1 78.3 50.3 191.5 13.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 20.3 - 20.0 19.0 - 22.9 33.0 39.2 50.3 38.3 5.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 20.0 - 19.2 45.8 66.1 39.2 100.6 191.5 6.3
  Njure C64 - - - - - - - - - - 20.0 - 19.2 22.9 66.1 - 50.3 114.9 4.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - 22.9 - 39.2 50.3 76.6 1.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - 22.9 - - - - 0.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 26.8 - - - - - - 20.3 38.3 20.0 19.0 - 22.9 33.0 78.3 50.3 76.6 10.7
Sköldkörtel C73 - - - - - - 24.5 22.9 - 19.2 - - 19.2 - 66.1 - - 38.3 6.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 19.2 - 19.0 57.5 22.9 66.1 - 50.3 153.2 7.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - 26.6 49.0 - 40.6 19.2 39.9 37.9 57.5 114.5 132.2 78.3 50.3 306.5 23.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 24.5 - - - - - - - - - - - 1.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 24.5 - - - 39.9 19.0 38.3 45.8 66.1 78.3 50.3 191.5 10.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 20.3 - - 19.0 19.2 22.9 66.1 - - 76.6 5.1
  Leukemi C91-95 - - - - - 26.6 - - - 19.2 - - - 45.8 - - - - 4.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - - - 38.3 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 20.3 - - - - - - - - - 1.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 22.9 - 38.3 - 19.0 38.3 - 33.0 39.2 - - 7.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 88.7 239.8 196.1 183.3 101.6 114.9 20.0 - - - - - - - 63.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - 20.3 38.3 - 19.0 - 22.9 - - 50.3 - 5.2
  Basaliom i hud - - - - 29.6 26.6 24.5 22.9 101.6 134.1 239.5 189.5 593.8 618.3 760.0 1018 1106 1571 122.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.