Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 101 90.3 4.0 2.2 0.2 3.4
Mun och svalg C00-14 2 100.0 - - - -
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 0 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 0 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 19 90.6 3.1 4.2 - 2.1
  Matstrupe C15 2 100.0 - - - -
  Magsäck C16 2 100.0 - - - -
  Tunntarm C17 1 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 7 100.0 - - - -
  Ändtarm C19-20 2 100.0 - - - -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 2 75.0 12.5 - - 12.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 75.0 - 25.0 - -
  Bukspottkörtel C25 3 57.1 14.3 21.4 - 7.1
  Andra matsmältningsorgan C26 0 100.0 - - - -
Andningsorgan C30-39 9 64.4 24.4 6.7 - 4.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 65.0 25.0 7.5 - 2.5
  Mediastinum C38 0 - 100.0 - - -
Ben C40-41 - - - - - -
Hudmelanom C43 5 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 6 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 100.0 - - - -
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 38 99.5 - 0.5 - -
  Prostata C61 37 99.5 - 0.5 - -
  Testikel C62 1 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - -
Urinorgan C64-68 9 88.4 2.3 2.3 2.3 4.7
  Njure C64 2 58.3 8.3 8.3 8.3 16.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 6 100.0 - - - -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 75.0 - - - 25.0
Sköldkörtel C73 0 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 40.0 20.0 40.0 - -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9 72.1 9.3 - - 18.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 58.3 8.3 - - 33.3
  Leukemi C91-95 2 55.6 33.3 - - 11.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 - - - - 100.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 50.0 - - - 50.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 27 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.