Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 87 88.5 3.7 2.8 0.9 4.2
Mun och svalg C00-14 1 100.0 - - - -
  Läpp C00 - - - - - -
  Tunga C02 0 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 0 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 17 86.0 2.3 5.8 1.2 4.7
  Matstrupe C15 1 100.0 - - - -
  Magsäck C16 1 100.0 - - - -
  Tunntarm C17 0 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 7 94.3 - 2.9 2.9 -
  Ändtarm C19-20 3 100.0 - - - -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 1 66.7 33.3 - - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 100.0 - - - -
  Bukspottkörtel C25 2 54.5 - 36.4 - 9.1
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - - 100.0
Andningsorgan C30-39 6 78.6 17.9 - - 3.6
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 78.6 17.9 - - 3.6
  Mediastinum C38 - - - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 5 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 6 96.9 3.1 - - -
Mesoteliom C45 - - - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 0 100.0 - - - -
Bröst C50 24 99.2 0.8 - - -
Kvinnliga könsorgan C51-58 10 80.8 1.9 7.7 3.8 5.8
  Livmoderhals C53 1 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 3 94.1 - - - 5.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - 100.0 -
  Äggstock C56 4 71.4 4.8 14.3 4.8 4.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 75.0 - 12.5 - 12.5
Urinorgan C64-68 3 71.4 - 14.3 - 14.3
  Njure C64 2 66.7 - 22.2 - 11.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1 80.0 - - - 20.0
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 69.2 - - - 30.8
Sköldkörtel C73 1 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 76.9 15.4 - - 7.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 7 72.7 12.1 3.0 3.0 9.1
  Hodgkin lymfom C81 0 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 94.4 - - - 5.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 50.0 25.0 12.5 - 12.5
  Leukemi C91-95 1 25.0 50.0 - 25.0 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 - - - - 100.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 100.0 - - - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 2 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 42 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.