Prostata 34 29.6 107.3
Lunga, luftstrupe 12 10.4 34.2
Tjocktarm 10 8.7 26.0
Urinblåsa och urinvägar3 7 6.1 20.0
Hudmelanom 7 6.1 29.1
Ändtarm 4 3.5 12.0
Gallblåsa, gallvägar 4 3.5 9.3
Hud, ej-melanom2 4 3.5 10.2
Non-Hodgkin lymfom 4 3.5 12.7
Myelom och andra plasmacellstumörer 4 3.5 14.4
Alla cancerformer2 115 100.0 370.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.