Lunga, luftstrupe 7 22.6 24.9
Prostata 4 12.9 9.0
Gallblåsa, gallvägar 3 9.7 6.4
Hjärna, centrala nervsystemet 3 9.7 10.8
Magsäck 2 6.5 5.7
Urinblåsa och urinvägar3 2 6.5 7.1
Non-Hodgkin lymfom 2 6.5 5.9
Tjocktarm 2 6.5 6.3
Alla cancerformer2 31 100.0 96.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.