Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 87 33.3 2.5 12.0 11.8 9.5 6.2 24.7
Mun och svalg C00-14 1 42.9 - 14.3 28.6 - 14.3 -
  Läpp C00 - - - - - - - -
  Tunga C02 0 - - 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 75.0 - - - - 25.0 -
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 0 - - - 100.0 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 17 23.3 8.1 8.1 16.3 11.6 8.1 24.4
  Matstrupe C15 1 33.3 - - 33.3 - 33.3 -
  Magsäck C16 1 28.6 - 14.3 - - 14.3 42.9
  Tunntarm C17 0 100.0 - - - - - -
  Tjocktarm C18 7 17.1 11.4 11.4 14.3 14.3 8.6 22.9
  Ändtarm C19-20 3 26.7 6.7 13.3 20.0 - - 33.3
  Anus C21 0 100.0 - - - - - -
  Lever C22 1 50.0 - - 33.3 - - 16.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 33.3 33.3 - - 33.3 - -
  Bukspottkörtel C25 2 - 9.1 - 27.3 27.3 18.2 18.2
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - - 33.3 - 66.7
Andningsorgan C30-39 6 - - 3.6 25.0 28.6 17.9 25.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 - - 3.6 25.0 28.6 17.9 25.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - - - -
Hudmelanom C43 5 40.7 - 7.4 3.7 - 3.7 44.4
Hud, ej-melanom C44 6 34.4 - - - - 3.1 62.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 0 - - - - - - 100.0
Bröst C50 24 48.3 - 28.8 1.7 0.8 4.2 16.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 10 30.8 7.7 5.8 17.3 11.5 5.8 21.2
  Livmoderhals C53 1 20.0 20.0 20.0 40.0 - - -
  Livmoderkropp C54 3 47.1 11.8 - 5.9 11.8 5.9 17.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 100.0 - - - - - -
  Äggstock C56 4 19.0 4.8 9.5 23.8 9.5 4.8 28.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 25.0 - - 12.5 25.0 12.5 25.0
Urinorgan C64-68 3 50.0 - 7.1 7.1 7.1 - 28.6
  Njure C64 2 44.4 - - 11.1 11.1 - 33.3
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 60.0 - 20.0 - - - 20.0
Öga C69 0 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 92.3 - - - - - 7.7
Sköldkörtel C73 1 28.6 - 42.9 - - - 28.6
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 - - - 23.1 30.8 30.8 15.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 7 12.1 - - 36.4 33.3 - 18.2
  Hodgkin lymfom C81 0 - - - - - - 100.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 22.2 - - 27.8 22.2 - 27.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 - - - 50.0 50.0 - -
  Leukemi C91-95 1 - - - 50.0 50.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 - - - 100.0 - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 - - - - 100.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 2 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 100.0 - - - - - -
  Basaliom i hud 42 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.