Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 79 313 492 846
Mun och svalg C00-14 1 5 6 8
  Läpp C00 - - - -
  Tunga C02 - 1 1 1
  Annan muncancer C03-06 1 4 5 6
  Spottkörtel C07-08 - - - -
  Svalg C01,C09-14 - - - 1
Matsmältningsorgan C15-26 10 49 65 103
  Matstrupe C15 - - - 1
  Magsäck C16 2 5 5 11
  Tunntarm C17 - 1 1 3
  Tjocktarm C18 4 25 35 52
  Ändtarm C19-20 2 10 14 23
  Anus C21 - 2 4 5
  Lever C22 - 1 1 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 3 3 4
  Bukspottkörtel C25 - 2 2 3
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 5 10 17 22
  Näsa, bihåla C30-31 - - 1 1
  Struphuvud C32 - - 2 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 10 14 19
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 1 1 2
Hudmelanom C43 5 24 35 59
Hud, ej-melanom C44 8 24 27 35
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 2 4
Bröst C50 27 109 187 326
Kvinnliga könsorgan C51-58 7 37 66 131
  Livmoderhals C53 - 4 6 25
  Livmoderkropp C54 4 13 34 67
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1 1 2
  Äggstock C56 1 12 14 21
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 7 11 16
Urinorgan C64-68 1 7 19 39
  Njure C64 1 4 9 19
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 - 3 10 20
Öga C69 - - - 2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 8 13 24
Sköldkörtel C73 1 7 11 29
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 5 5 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9 26 38 54
  Hodgkin lymfom C81 - 1 2 4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 14 19 26
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 6 8 9
  Leukemi C91-95 2 4 7 12
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 2 8 13 23
  Förstadier till cancer i livmoderhals 6 39 59 121
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 6 10 15
  Basaliom i hud 38 180 234 319
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.