Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1819 2063 2401 2736 3120 3548 3943 4327 4979 5473 5613
Mun och svalg C00-14 24 27 33 36 47 54 51 64 72 89 87
  Läpp C00 3 4 6 8 12 11 9 6 7 9 8
  Tunga C02 5 6 7 6 9 12 11 16 19 19 20
  Annan muncancer C03-06 5 5 6 8 11 13 13 19 22 17 33
  Spottkörtel C07-08 3 6 6 7 8 8 7 12 9 15 8
  Svalg C01,C09-14 8 6 8 7 6 10 11 11 16 29 18
Matsmältningsorgan C15-26 545 583 656 710 694 726 735 773 858 950 924
  Matstrupe C15 37 29 34 30 27 22 26 21 28 30 36
  Magsäck C16 186 165 170 159 136 121 99 86 79 76 66
  Tunntarm C17 5 7 6 8 10 10 12 16 17 26 21
  Tjocktarm C18 103 127 154 180 189 214 227 238 294 338 340
  Ändtarm C19-20 75 85 96 100 95 117 123 136 135 162 142
  Anus C21 - 0 4 3 6 6 7 10 9 14 16
  Lever C22 18 27 32 44 41 42 37 50 58 50 61
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 36 44 51 58 51 54 50 39 42 45 40
  Bukspottkörtel C25 69 90 98 116 133 133 146 165 182 187 191
  Andra matsmältningsorgan C26 17 10 12 12 6 6 9 13 15 22 11
Andningsorgan C30-39 80 97 130 157 172 203 230 269 340 388 375
  Näsa, bihåla C30-31 4 4 3 5 6 6 4 5 6 5 12
  Struphuvud C32 5 5 4 4 4 4 6 4 7 5 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 69 86 120 145 161 192 217 254 319 372 354
  Mediastinum C38 1 2 1 2 2 1 1 4 4 5 3
Ben C40-41 6 8 7 5 7 4 6 5 6 4 8
Hudmelanom C43 33 47 68 72 80 99 119 149 238 297 261
Hud, ej-melanom C44 29 29 45 56 76 110 129 161 226 255 264
Mesoteliom C45 3 1 4 6 8 6 10 8 6 8 9
Autonoma nervsystemet C47 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 -
Bindvävnad C48-49 14 14 18 19 21 23 25 30 40 48 46
Bröst C50 373 471 564 719 895 1061 1282 1437 1628 1739 1826
Kvinnliga könsorgan C51-58 338 353 342 352 410 462 500 500 509 568 554
  Livmoderhals C53 114 90 68 57 52 66 61 53 50 52 65
  Livmoderkropp C54 99 125 136 136 182 205 235 235 239 275 241
  Annan cancer i livmodern C55,C58 8 7 5 4 4 3 8 3 3 5 2
  Äggstock C56 92 106 109 125 140 148 138 154 152 138 147
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 24 24 24 29 32 39 58 55 65 98 99
Urinorgan C64-68 80 100 111 130 160 161 164 180 219 208 241
  Njure C64 45 54 61 73 93 90 90 104 130 113 133
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 35 46 50 57 67 71 74 77 89 95 108
Öga C69 5 8 6 7 12 10 8 7 7 6 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 60 65 92 107 121 149 186 206 211 197 200
Sköldkörtel C73 28 40 51 56 66 74 68 81 91 140 152
Andra endokrina körtlar C74-75 3 2 3 5 4 4 8 5 6 6 10
Annan eller ospecifierad C76,C80 48 56 59 55 75 97 98 105 91 97 141
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 150 160 210 243 271 303 322 347 428 471 511
  Hodgkin lymfom C81 16 18 18 16 16 18 19 18 23 16 24
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 37 44 72 90 121 132 147 163 189 209 211
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - 0 1 1 3 3 4 6 5 7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 22 22 31 47 37 48 48 47 62 77 69
  Leukemi C91-95 61 63 74 73 73 76 80 80 89 99 102
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 3 9 14 18 22 22
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 13 13 15 16 22 23 17 21 41 43 76
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 2 3 5 11 20 42 75 122 141 143 146
  Förstadier till cancer i livmoderhals 99 56 45 50 80 167 318 262 273 288 351
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 14 13 16 26 37 30 36 42 35 59
  Basaliom i hud 248 316 450 578 670 876 992 1249 1471 1736 1534
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.