Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1083 1192 1283 1411 1490 1526 1564 1643 1760 1889 1863
Mun och svalg C00-14 11 14 15 14 15 21 17 19 19 27 26
  Läpp C00 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
  Tunga C02 3 3 4 3 3 6 4 4 6 3 8
  Annan muncancer C03-06 2 3 4 3 6 6 6 6 6 8 11
  Spottkörtel C07-08 2 2 2 3 2 4 2 2 2 4 1
  Svalg C01,C09-14 4 5 4 5 3 3 4 6 5 11 5
Matsmältningsorgan C15-26 435 466 488 535 497 487 478 488 536 568 497
  Matstrupe C15 34 27 30 25 26 21 19 19 21 28 27
  Magsäck C16 153 150 141 134 105 92 73 65 62 69 40
  Tunntarm C17 3 4 5 5 5 5 5 5 8 12 7
  Tjocktarm C18 65 73 87 98 96 100 102 95 117 127 129
  Ändtarm C19-20 49 53 48 62 51 53 57 58 55 50 59
  Anus C21 - - 1 2 2 3 4 3 3 5 3
  Lever C22 15 23 30 38 37 36 32 43 48 52 42
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 33 40 45 50 47 45 44 35 35 45 32
  Bukspottkörtel C25 66 86 92 109 122 128 135 154 172 157 150
  Andra matsmältningsorgan C26 17 9 11 12 6 6 8 12 14 23 8
Andningsorgan C30-39 68 73 106 126 146 160 185 220 273 284 313
  Näsa, bihåla C30-31 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 -
  Struphuvud C32 2 2 2 1 2 1 3 1 1 3 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 61 67 100 120 140 154 177 213 261 275 309
  Mediastinum C38 1 1 1 1 2 1 1 3 4 4 2
Ben C40-41 3 5 3 3 3 3 3 2 2 2 4
Hudmelanom C43 9 14 16 18 17 15 21 23 26 25 35
Hud, ej-melanom C44 2 3 3 2 4 3 4 4 7 2 5
Mesoteliom C45 3 1 3 5 7 5 9 7 6 11 7
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1 1 0 1 0 1 - 1
Bindvävnad C48-49 8 8 9 8 11 9 12 14 16 26 22
Bröst C50 156 184 192 219 250 270 283 289 285 294 284
Kvinnliga könsorgan C51-58 162 165 161 163 179 173 167 199 207 219 229
  Livmoderhals C53 48 41 37 34 26 23 21 19 17 20 17
  Livmoderkropp C54 28 32 31 33 37 44 41 52 55 60 58
  Annan cancer i livmodern C55,C58 5 5 4 3 3 2 2 2 3 2 2
  Äggstock C56 65 73 77 79 97 87 75 93 100 81 104
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 17 14 13 15 16 18 27 34 33 56 48
Urinorgan C64-68 38 55 52 62 70 61 67 60 75 77 80
  Njure C64 23 33 34 38 44 38 43 38 46 49 50
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 15 22 18 24 26 24 24 22 29 28 30
Öga C69 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 30 33 36 42 48 54 45 55 54 55 45
Sköldkörtel C73 11 9 12 10 13 7 6 7 8 10 7
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 41 50 54 49 64 87 83 82 70 65 87
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 102 106 128 148 161 164 177 168 170 217 215
  Hodgkin lymfom C81 10 8 10 6 5 4 4 2 3 4 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 26 29 39 52 61 70 78 68 70 85 100
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - - 1 1 1 2 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 16 23 31 31 32 37 41 35 54 40
  Leukemi C91-95 48 46 49 52 50 45 47 43 41 57 45
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 2 6 8 11 10 16
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 6 7 6 13 10 5 6 8 6 10
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 - - - 0 0 0 1 1 - 1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 0 - - - 0 - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3
  Basaliom i hud 2 1 1 0 1 1 0 0 - 1 -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.