Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2.3 3.6 2.1 1.9 1.4 4.0 7.8 19.5 32.6 55.5 112.0 161.2 270.7 435.2 616.9 846.6 1089 1495 78.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 0.6 0.3 1.2 0.9 2.5 4.9 4.7 7.1 7.1 7.1 22.6 1.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 0.6 0.8 1.6 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - 0.6 - 0.6 0.3 0.6 1.2 1.1 2.5 1.3 1.6 6.5 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 0.3 0.6 0.9 2.5 2.0 2.6 3.1 8.1 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 0.3 0.6 0.3 - 1.0 - 1.6 3.2 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 0.3 0.6 - 0.6 2.4 1.1 1.5 2.6 - 3.2 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 0.4 - - 0.4 - 0.3 0.9 2.6 7.7 13.8 25.7 43.6 73.0 125.6 175.7 252.5 339.7 495.0 21.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.6 0.3 0.3 1.9 4.9 9.1 9.6 12.8 18.1 17.0 1.1
  Magsäck C16 - - - - - - 0.3 0.3 1.6 2.1 4.3 5.3 11.6 12.7 21.2 25.0 29.9 57.3 2.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - 0.3 - - - 0.3 1.2 0.4 2.5 3.8 4.7 12.1 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - 0.3 1.6 1.9 5.9 8.4 9.1 14.0 22.9 34.8 59.6 78.6 127.6 4.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 0.3 0.3 2.1 2.5 3.8 7.0 11.6 22.7 21.8 37.7 49.3 2.2
  Anus C21 - - - - - 0.3 - - 0.3 - 0.6 0.6 0.3 1.5 1.0 - - 4.0 0.2
  Lever C22 0.4 - - 0.4 - - - - 0.6 0.9 0.9 3.8 5.2 13.5 12.1 24.4 33.8 36.3 1.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 0.9 2.5 1.5 8.4 13.6 16.0 26.0 40.4 1.2
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.3 - 1.6 2.4 7.1 15.7 25.9 44.0 55.0 85.2 97.5 129.2 6.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.6 0.3 0.6 0.6 1.5 1.5 3.0 3.8 13.4 21.8 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 0.3 0.3 2.2 5.9 15.5 27.3 59.0 92.4 124.2 126.9 157.3 176.0 12.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 0.7 0.5 0.6 0.8 1.6 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 0.3 0.9 - 0.5 - 1.6 1.6 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 0.3 - 2.2 5.6 15.5 25.7 57.5 91.0 121.2 125.0 151.0 162.3 12.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.7 1.5 - 2.4 6.5 0.1
Ben C40-41 0.4 - - 0.4 - 0.6 - 0.3 - - - 0.3 - 1.1 0.5 1.3 - 0.8 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - 0.3 0.3 0.6 1.0 1.2 2.2 2.2 4.0 6.2 10.1 15.4 17.3 20.2 1.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 0.3 - 0.4 - 0.6 3.9 14.5 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 0.9 0.6 0.7 4.5 4.5 5.5 1.6 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - 0.4 - - - - - - - - - - - - 0.5 - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 0.4 0.8 - 0.4 - - 0.3 - 0.6 - 0.9 3.5 1.8 5.1 8.1 12.8 5.5 11.3 1.0
Bröst C50 - - - - - 0.3 0.9 5.4 12.2 15.3 37.8 36.4 52.3 65.1 85.8 128.2 136.8 180.1 14.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 0.3 0.6 2.1 4.2 4.5 7.3 13.0 18.8 31.3 53.9 90.4 102.5 110.9 155.0 9.6
  Livmoderhals C53 - - - - - 0.3 1.5 2.6 1.9 1.8 1.6 2.2 2.7 2.5 5.0 4.5 6.3 8.1 1.1
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 0.3 0.3 0.3 0.9 1.6 2.8 6.4 12.7 23.2 30.1 37.0 47.6 2.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - 0.3 - - 0.6 2.4 2.4 0.0
  Äggstock C56 - - - - 0.3 0.3 0.3 1.3 1.3 4.4 8.1 10.7 16.4 26.6 48.0 48.7 41.7 54.9 4.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 1.0 0.3 1.9 3.1 5.5 12.0 14.1 18.6 23.6 42.0 1.7
Urinorgan C64-68 - - - - - - - 0.3 0.3 1.2 2.5 2.8 7.0 18.2 19.2 34.0 59.8 89.6 2.6
  Njure C64 - - - - - - - - - 0.9 2.5 2.5 5.2 12.7 12.6 23.7 36.2 45.2 1.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 0.3 0.3 0.3 - 0.3 1.8 5.5 6.6 10.3 23.6 44.4 0.9
Öga C69 - - - - - - - - 0.3 0.3 0.3 - 0.9 0.4 0.5 1.9 1.6 1.6 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.4 1.6 0.8 - 0.7 0.9 1.2 2.2 1.6 4.7 6.5 6.6 7.0 14.9 15.1 20.5 23.6 27.5 3.1
Sköldkörtel C73 - - - - - - 0.3 - 0.3 - - 0.3 1.2 0.4 1.5 7.7 7.1 6.5 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0.8 0.4 - - - - 0.3 - - - - 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6 0.8 - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.3 - - 0.3 1.2 1.6 4.7 10.0 11.6 17.2 34.0 50.3 93.7 2.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 0.4 1.2 0.7 0.3 0.6 1.2 2.9 1.3 3.5 5.0 10.4 17.0 34.2 56.0 96.1 162.0 198.7 7.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - 0.4 - - 0.3 1.0 - 0.3 - - - 0.7 1.0 1.3 0.8 3.2 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 0.3 0.3 0.6 - 1.2 3.1 6.0 7.6 16.7 17.2 37.8 77.1 83.2 2.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 0.5 1.3 0.8 3.2 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 0.9 0.6 2.2 3.3 6.9 16.2 23.7 35.4 33.9 1.4
  Leukemi C91-95 - 0.4 1.2 0.4 0.3 0.3 0.3 1.3 1.0 0.9 0.9 1.6 5.2 8.4 15.7 21.8 31.5 46.0 1.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.3 - 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9 0.7 3.5 6.4 11.0 19.4 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 0.3 - 0.7 2.0 3.8 5.5 9.7 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - 0.4 1.0 - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - 0.3 - 0.3 0.3 0.6 1.5 0.5 0.6 2.4 2.4 0.2
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.8 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.