Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 5010 90.7 3.3 2.8 1.1 2.1
Mun och svalg C00-14 136 98.1 0.7 0.3 0.4 0.4
  Läpp C00 11 100.0 - - - -
  Tunga C02 25 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 37 99.5 - - - 0.5
  Spottkörtel C07-08 10 91.7 2.1 2.1 2.1 2.1
  Svalg C01,C09-14 54 97.0 1.5 0.4 0.7 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 991 85.5 3.6 5.6 2.0 3.3
  Matstrupe C15 69 94.5 0.3 2.6 1.2 1.5
  Magsäck C16 99 96.0 0.4 0.8 1.0 1.8
  Tunntarm C17 23 95.7 1.7 0.9 - 1.7
  Tjocktarm C18 280 97.1 0.1 1.2 0.4 1.2
  Ändtarm C19-20 191 97.5 - 1.3 0.5 0.7
  Anus C21 6 100.0 - - - -
  Lever C22 104 74.3 4.6 11.8 3.9 5.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 30 68.9 9.9 7.3 5.3 8.6
  Bukspottkörtel C25 175 54.5 14.1 17.7 5.5 8.2
  Andra matsmältningsorgan C26 15 57.3 12.0 10.7 4.0 16.0
Andningsorgan C30-39 572 69.3 14.7 9.2 2.8 4.0
  Näsa, bihåla C30-31 8 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 39 99.0 - 0.5 - 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 518 66.7 16.0 10.1 3.0 4.2
  Mediastinum C38 3 56.3 18.8 12.5 6.3 6.3
Ben C40-41 9 93.6 4.3 2.1 - -
Hudmelanom C43 257 99.9 0.1 - - -
Hud, ej-melanom C44 271 99.9 0.1 - - -
Mesoteliom C45 29 96.6 0.7 - 0.7 2.1
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 29 98.6 - 0.7 0.7 -
Bröst C50 8 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 1498 99.2 - 0.1 0.3 0.4
  Prostata C61 1419 99.2 - 0.1 0.3 0.4
  Testikel C62 66 99.4 - 0.3 - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 13 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 456 94.6 1.1 2.4 0.5 1.4
  Njure C64 173 89.7 0.5 5.9 0.9 3.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 283 97.5 1.6 0.2 0.2 0.5
Öga C69 7 67.6 - 11.8 17.6 2.9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 151 96.7 - 1.9 0.1 1.3
Sköldkörtel C73 37 97.3 2.2 - 0.5 -
Andra endokrina körtlar C74-75 6 80.6 - 12.9 3.2 3.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 77 63.2 8.9 13.3 4.4 10.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 474 85.5 6.1 0.8 1.8 5.8
  Hodgkin lymfom C81 28 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 206 98.8 0.4 - 0.3 0.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 6 83.9 - - 9.7 6.5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 67 78.0 6.5 3.3 5.1 7.1
  Leukemi C91-95 107 73.0 16.7 0.4 1.9 8.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 18 32.6 13.5 - 5.6 48.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 42 76.7 8.6 2.4 2.4 10.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1368 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.