Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 5305 90.7 3.0 2.7 1.3 2.3
Mun och svalg C00-14 81 97.0 0.7 0.7 0.5 1.0
  Läpp C00 8 100.0 - - - -
  Tunga C02 18 97.8 - - 1.1 1.1
  Annan muncancer C03-06 26 98.5 - - 0.8 0.8
  Spottkörtel C07-08 9 91.5 2.1 6.4 - -
  Svalg C01,C09-14 19 95.7 2.2 - - 2.2
Matsmältningsorgan C15-26 887 82.3 3.9 7.1 2.8 3.9
  Matstrupe C15 32 94.3 - 1.3 2.5 1.9
  Magsäck C16 76 92.4 0.8 1.8 2.4 2.6
  Tunntarm C17 21 88.3 1.0 2.9 1.9 5.8
  Tjocktarm C18 318 95.7 0.2 1.7 0.7 1.8
  Ändtarm C19-20 140 97.0 - 1.6 0.9 0.6
  Anus C21 12 98.3 - - 1.7 -
  Lever C22 54 69.6 6.3 13.7 5.2 5.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 41 64.5 9.4 11.3 5.9 8.9
  Bukspottkörtel C25 178 49.7 14.4 21.5 6.7 7.6
  Andra matsmältningsorgan C26 16 45.6 1.3 19.0 7.6 26.6
Andningsorgan C30-39 365 65.7 15.3 10.4 3.6 5.0
  Näsa, bihåla C30-31 7 94.3 - 2.9 2.9 -
  Struphuvud C32 6 96.4 - 3.6 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 345 65.3 16.0 10.4 3.7 4.7
  Mediastinum C38 4 35.0 20.0 25.0 - 20.0
Ben C40-41 6 96.9 - - 3.1 -
Hudmelanom C43 272 99.9 - - - 0.1
Hud, ej-melanom C44 251 99.9 - - 0.1 -
Mesoteliom C45 7 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 46 96.1 2.2 - 0.9 0.9
Bröst C50 1728 99.4 0.3 0.0 0.1 0.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 536 94.5 2.2 1.3 0.7 1.2
  Livmoderhals C53 54 98.5 0.7 - 0.7 -
  Livmoderkropp C54 247 99.3 - 0.3 0.1 0.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 50.0 7.1 7.1 7.1 28.6
  Äggstock C56 150 88.4 4.9 2.8 1.5 2.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 82 90.3 4.9 1.9 1.2 1.7
Urinorgan C64-68 222 89.7 1.3 4.1 1.9 3.0
  Njure C64 127 86.8 0.9 6.1 2.5 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 95 93.7 1.7 1.5 1.1 2.1
Öga C69 5 74.1 - 14.8 7.4 3.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 210 94.1 - 2.9 0.7 2.4
Sköldkörtel C73 114 97.0 2.3 0.4 0.2 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 7 94.6 - - - 5.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 103 55.3 11.8 13.8 7.4 11.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 463 83.0 7.3 0.8 2.1 6.9
  Hodgkin lymfom C81 19 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 205 97.5 0.7 0.2 0.3 1.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 6 90.0 3.3 3.3 3.3 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 68 80.1 5.6 3.5 4.1 6.7
  Leukemi C91-95 95 65.7 19.8 - 3.4 11.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 21 29.8 16.3 - 5.8 48.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 49 75.1 12.7 1.2 3.3 7.8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 140 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 301 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 45 94.7 - 2.2 0.4 2.6
  Basaliom i hud 1574 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.