Lunga, luftstrupe 401 21.5 22.2
Prostata 231 12.4 11.4
Bukspottkörtel 175 9.4 9.6
Tjocktarm 100 5.4 5.5
Lever 87 4.7 4.7
Hjärna, centrala nervsystemet 73 3.9 5.6
Magsäck 72 3.9 3.9
Non-Hodgkin lymfom 69 3.7 3.4
Njure 62 3.3 3.4
Urinblåsa och urinvägar3 61 3.3 3.3
Alla cancerformer2 1865 100.0 103.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.