Bröst 1826 32.5 104.4
Lunga, luftstrupe 354 6.3 15.3
Tjocktarm 340 6.1 14.5
Hud, ej-melanom2 264 4.7 8.8
Hudmelanom 261 4.6 16.9
Livmoderkropp 241 4.3 11.7
Non-Hodgkin lymfom 211 3.8 10.4
Hjärna, centrala nervsystemet 200 3.6 14.0
Bukspottkörtel 191 3.4 7.8
Sköldkörtel 152 2.7 11.1
Alla cancerformer2 5613 100.0 295.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.