Lunga, luftstrupe 309 16.6 12.7
Bröst 284 15.2 12.6
Bukspottkörtel 150 8.1 5.8
Tjocktarm 129 6.9 4.9
Äggstock 104 5.6 4.6
Non-Hodgkin lymfom 100 5.4 3.3
Ändtarm 59 3.2 2.2
Livmoderkropp 58 3.1 2.3
Njure 50 2.7 1.8
Leukemi 45 2.4 1.7
Alla cancerformer2 1863 100.0 74.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.