Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4227 16544 26715 39099
Mun och svalg C00-14 125 467 699 1033
  Läpp C00 11 41 71 169
  Tunga C02 25 85 126 177
  Annan muncancer C03-06 29 128 180 236
  Spottkörtel C07-08 8 33 53 114
  Svalg C01,C09-14 52 180 269 337
Matsmältningsorgan C15-26 733 2337 3480 4937
  Matstrupe C15 46 107 137 158
  Magsäck C16 80 183 260 429
  Tunntarm C17 28 78 124 169
  Tjocktarm C18 256 966 1483 2150
  Ändtarm C19-20 176 684 1086 1557
  Anus C21 6 22 31 47
  Lever C22 44 100 125 150
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 23 45 54 69
  Bukspottkörtel C25 68 138 165 191
  Andra matsmältningsorgan C26 6 14 15 17
Andningsorgan C30-39 322 761 992 1302
  Näsa, bihåla C30-31 4 25 39 62
  Struphuvud C32 38 139 213 332
  Lunga, luftstrupe C33-34 273 583 716 872
  Mediastinum C38 3 5 11 15
Ben C40-41 10 30 45 131
Hudmelanom C43 265 1110 1739 2674
Hud, ej-melanom C44 246 1098 1595 2040
Mesoteliom C45 10 27 30 34
Autonoma nervsystemet C47 1 5 8 28
Bindvävnad C48-49 27 100 181 352
Bröst C50 6 33 59 92
Manliga könsorgan C60-63 1418 6569 11496 16106
  Prostata C61 1329 6212 10889 14897
  Testikel C62 81 313 540 1097
  Andra manliga könsorgan C60,C63 8 44 67 112
Urinorgan C64-68 417 1639 2505 3761
  Njure C64 131 568 848 1314
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 286 1071 1657 2447
Öga C69 3 22 45 126
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 122 472 827 1650
Sköldkörtel C73 34 156 263 523
Andra endokrina körtlar C74-75 2 20 26 54
Annan eller ospecifierad C76,C80 52 100 141 208
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 434 1598 2584 4048
  Hodgkin lymfom C81 26 124 234 516
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 197 738 1203 1889
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 7 26 45 52
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 61 201 265 313
  Leukemi C91-95 101 346 600 981
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 12 12 14
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 38 151 225 283
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1203 6207 10163 15611
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.