Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1151 1271 1412 1545 1679 1885 2133 2605 2771 3104 2980
Mun och svalg C00-14 42 46 50 45 47 44 50 53 56 60 67
  Läpp C00 29 33 29 27 23 18 14 12 12 8 4
  Tunga C02 3 2 4 4 6 5 9 11 9 16 15
  Annan muncancer C03-06 3 3 4 4 6 7 9 12 11 14 13
  Spottkörtel C07-08 2 2 5 3 4 5 6 5 5 1 5
  Svalg C01,C09-14 5 6 7 8 7 9 12 13 19 21 30
Matsmältningsorgan C15-26 334 333 366 382 398 421 436 505 553 590 638
  Matstrupe C15 21 16 16 19 23 24 25 24 35 45 36
  Magsäck C16 173 152 143 125 113 100 88 86 73 65 65
  Tunntarm C17 2 2 4 5 6 6 8 9 11 18 11
  Tjocktarm C18 31 38 56 70 85 99 123 143 165 175 200
  Ändtarm C19-20 35 48 51 63 69 75 83 100 102 113 141
  Anus C21 - 0 1 0 2 3 1 2 2 6 6
  Lever C22 12 15 18 22 24 30 28 36 49 44 51
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 9 15 14 14 15 16 15 21 18 20
  Bukspottkörtel C25 42 47 56 57 59 67 61 81 88 92 93
  Andra matsmältningsorgan C26 9 7 6 5 3 2 3 8 7 14 15
Andningsorgan C30-39 369 386 370 372 344 320 317 319 306 387 345
  Näsa, bihåla C30-31 5 2 3 3 4 4 4 5 4 4 4
  Struphuvud C32 26 24 24 18 22 21 21 19 16 25 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 337 357 342 348 316 292 290 292 283 356 322
  Mediastinum C38 1 2 1 2 2 2 1 2 2 - 1
Ben C40-41 5 4 6 4 4 5 5 4 5 8 4
Hudmelanom C43 13 20 24 34 47 52 58 77 106 110 122
Hud, ej-melanom C44 22 25 33 41 55 72 73 103 139 148 146
Mesoteliom C45 1 1 3 5 7 9 13 18 21 25 20
Autonoma nervsystemet C47 1 2 1 0 1 1 2 1 1 3 1
Bindvävnad C48-49 9 9 10 12 11 10 12 10 15 22 10
Bröst C50 1 1 1 2 3 3 4 3 4 5 7
Manliga könsorgan C60-63 128 177 228 258 322 448 651 924 926 1004 891
  Prostata C61 119 165 219 244 306 431 627 897 893 961 864
  Testikel C62 6 9 7 10 12 12 19 22 26 37 18
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 3 2 3 4 4 5 5 7 6 9
Urinorgan C64-68 71 101 125 151 172 194 189 214 258 275 257
  Njure C64 24 29 42 61 59 71 69 74 84 101 90
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 46 72 83 90 113 123 120 140 174 174 167
Öga C69 3 4 3 4 6 5 6 5 4 4 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 27 28 41 47 53 61 61 76 73 79 88
Sköldkörtel C73 6 6 8 9 7 10 13 13 19 18 16
Andra endokrina körtlar C74-75 3 4 3 3 4 2 2 3 2 5 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 25 24 23 33 43 52 53 55 45 63 59
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 92 101 118 144 156 177 188 224 236 298 306
  Hodgkin lymfom C81 16 14 16 12 14 14 14 10 11 16 15
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 27 28 32 50 58 73 78 86 107 132 135
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - 1 1 2 4 2 2 4 5 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 11 15 18 25 26 25 30 33 32 37 47
  Leukemi C91-95 33 37 43 44 42 46 51 72 57 70 74
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 0 0 3 5 9 13 19 15
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 6 6 12 15 13 8 10 12 19 19
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 92 123 181 221 239 250 318 405 627 654 561
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.