Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 844 870 910 963 999 1046 1037 1099 1144 1195 1197
Mun och svalg C00-14 11 10 11 11 12 13 18 18 17 19 23
  Läpp C00 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 -
  Tunga C02 1 1 3 2 2 3 3 5 4 6 2
  Annan muncancer C03-06 2 2 2 2 3 4 5 4 3 2 8
  Spottkörtel C07-08 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 2
  Svalg C01,C09-14 5 4 4 6 5 3 6 7 8 7 11
Matsmältningsorgan C15-26 294 266 282 282 287 300 284 318 345 381 409
  Matstrupe C15 18 14 15 15 18 24 22 21 27 38 32
  Magsäck C16 160 128 118 103 87 81 66 61 57 66 51
  Tunntarm C17 2 1 2 3 4 3 3 4 6 16 9
  Tjocktarm C18 23 23 30 39 47 51 57 58 66 75 94
  Ändtarm C19-20 23 29 32 31 38 38 39 48 42 38 58
  Anus C21 - - 1 0 0 2 0 0 1 - 2
  Lever C22 11 12 17 18 19 26 22 26 38 39 38
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 8 11 13 13 14 12 14 17 15 18
  Bukspottkörtel C25 40 43 51 54 57 60 59 78 84 78 92
  Andra matsmältningsorgan C26 8 7 5 5 3 2 3 8 6 16 15
Andningsorgan C30-39 306 321 321 320 300 280 265 264 256 316 262
  Näsa, bihåla C30-31 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2
  Struphuvud C32 9 12 11 9 8 9 5 8 6 4 8
  Lunga, luftstrupe C33-34 293 305 309 308 287 267 257 251 244 307 250
  Mediastinum C38 1 2 0 1 2 2 0 1 2 - 1
Ben C40-41 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3
Hudmelanom C43 7 10 7 10 11 16 16 18 21 24 28
Hud, ej-melanom C44 1 2 3 1 2 3 3 4 6 4 2
Mesoteliom C45 2 1 3 5 6 10 12 14 20 20 15
Autonoma nervsystemet C47 1 2 0 - 1 1 1 1 0 - 1
Bindvävnad C48-49 5 4 6 7 7 4 7 6 7 7 2
Bröst C50 1 1 1 1 1 0 0 1 0 - 1
Manliga könsorgan C60-63 67 84 97 119 149 159 172 177 184 162 151
  Prostata C61 64 78 96 117 147 158 170 175 181 160 148
  Testikel C62 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2
Urinorgan C64-68 41 46 51 62 59 68 65 76 76 83 84
  Njure C64 17 19 24 33 31 33 32 36 33 43 43
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 24 27 27 30 28 35 33 40 43 40 41
Öga C69 1 2 2 2 3 2 3 2 2 - 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 21 25 27 26 30 34 36 44 35 34
Sköldkörtel C73 2 3 3 3 3 3 5 2 4 1 2
Andra endokrina körtlar C74-75 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 21 23 19 27 37 50 47 47 39 37 42
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 63 72 74 82 92 104 102 112 120 103 133
  Hodgkin lymfom C81 8 9 9 7 5 2 2 2 2 3 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 18 20 19 29 31 41 43 43 47 41 48
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - 1 1 1 1 2 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 10 12 14 21 20 19 20 23 23 29
  Leukemi C91-95 25 31 28 28 28 30 30 34 36 28 35
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 1 4 6 8 6 13
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 2 4 5 6 9 3 5 3 2 6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 1 0 0 0 0 - - 0 - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.