Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 31.4 18.4 14.6 19.3 30.6 45.2 53.5 96.1 97.3 186.1 350.6 716.6 1165 1874 2484 3113 3543 4064 308.5
Mun och svalg C00-14 - - 0.8 - 0.7 - 1.4 3.0 2.9 5.9 21.0 27.2 34.1 42.0 38.9 37.7 32.1 49.9 7.3
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 2.6 3.0 4.4 9.5 12.6 10.0 23.5 0.8
  Tunga C02 - - - - - - 1.4 0.8 0.7 0.7 4.7 3.9 6.7 11.0 10.5 5.6 2.0 5.9 1.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - 0.7 - - - - 0.7 4.7 5.8 7.9 11.0 5.3 5.6 12.0 2.9 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - 0.8 - - - - 0.8 - 1.3 2.0 1.3 1.8 1.5 4.2 1.4 6.0 8.8 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.5 2.2 3.3 9.5 13.6 14.6 14.0 9.5 12.6 2.0 8.8 2.8
Matsmältningsorgan C15-26 0.8 - - 0.7 0.7 4.3 5.1 14.4 18.0 34.3 62.4 145.9 230.8 368.8 477.8 657.8 760.3 877.9 58.4
  Matstrupe C15 - - - - - 0.7 - 0.8 1.4 2.6 5.4 17.5 15.8 26.5 35.7 29.3 38.1 38.2 4.1
  Magsäck C16 - - - - - - 0.7 1.5 1.4 4.0 8.8 13.0 26.2 36.8 47.3 81.0 124.4 94.0 6.4
  Tunntarm C17 0.8 - - - - - - 0.8 2.2 0.7 0.7 3.9 3.0 7.4 11.6 12.6 12.0 29.4 1.4
  Tjocktarm C18 - - - - - 1.4 2.2 3.8 7.2 9.2 8.1 42.2 63.9 115.6 142.8 231.8 250.8 276.0 17.4
  Ändtarm C19-20 - - - - - 0.7 1.4 6.1 2.2 9.9 20.3 35.7 53.6 66.2 90.3 113.1 126.4 146.8 12.1
  Anus C21 - - - - - 0.7 0.7 0.8 - 2.0 0.7 1.9 0.6 2.2 1.1 4.2 2.0 - 0.5
  Lever C22 - - - 0.7 0.7 0.7 - - 1.4 1.3 4.7 7.8 19.5 36.1 36.8 65.6 64.2 64.6 4.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 0.7 2.0 6.5 6.7 11.0 14.7 18.2 32.1 49.9 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 0.8 2.2 4.0 11.5 14.9 39.0 59.6 87.2 92.2 98.3 140.9 8.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 2.6 2.4 7.4 10.5 9.8 12.0 38.2 1.0
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.7 2.9 0.8 3.6 17.8 29.8 83.0 143.1 228.9 323.4 370.1 383.2 352.3 32.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - 0.7 - - - - 2.6 2.4 2.9 1.1 4.2 2.0 - 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 1.3 2.7 10.4 12.2 15.5 11.6 7.0 12.0 14.7 2.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.7 2.2 0.8 2.9 16.5 27.1 68.7 127.3 209.0 308.7 357.5 363.1 334.7 30.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 1.3 0.6 0.7 1.1 - 2.0 2.9 0.1
Ben C40-41 - 1.7 2.4 0.7 - 0.7 0.7 2.3 1.4 0.7 1.4 2.6 0.6 2.2 1.1 - 10.0 - 1.1
Hudmelanom C43 - 0.8 0.8 - 1.4 0.7 5.8 12.9 10.1 12.5 25.1 27.9 42.6 55.2 114.5 99.2 132.4 135.1 13.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - 0.7 0.7 - 3.8 1.4 5.9 4.1 8.4 22.5 50.1 114.5 188.5 302.9 575.5 12.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 0.7 1.3 0.7 3.9 11.6 25.8 16.8 18.2 22.1 26.4 2.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - 1.5 - - - 0.6 - 0.7 2.1 1.4 - - 0.2
Bindvävnad C48-49 0.8 0.8 - 0.7 2.1 0.7 2.2 - 1.4 2.0 3.4 1.9 2.4 8.8 9.5 19.6 18.1 17.6 2.0
Bröst C50 - - - - - - - - 0.7 0.7 1.4 2.6 1.2 0.7 7.4 4.2 2.0 - 0.5
Manliga könsorgan C60-63 - - - 3.7 7.8 16.5 15.2 14.4 14.4 38.9 109.2 263.9 436.0 700.0 898.9 1004 997.0 974.8 99.6
  Prostata C61 - - - - - - - 0.8 4.3 31.7 104.4 259.4 431.8 694.9 890.5 1000 985.0 966.0 93.5
  Testikel C62 - - - 3.7 7.8 16.5 15.2 13.6 8.7 6.6 2.7 1.9 1.2 0.7 2.1 1.4 - 2.9 5.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 1.4 0.7 2.0 2.6 3.0 4.4 6.3 2.8 12.0 5.9 0.8
Urinorgan C64-68 2.5 - - - 1.4 2.2 2.2 6.1 7.9 20.5 28.5 55.8 93.2 146.5 213.2 339.4 395.2 446.3 26.4
  Njure C64 2.5 - - - 0.7 0.7 1.4 3.8 4.3 13.9 14.9 23.3 38.4 53.7 72.5 85.2 104.3 114.5 10.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - 0.7 1.4 0.7 2.3 3.6 6.6 13.6 32.4 54.8 92.7 140.7 254.2 290.9 331.8 16.4
Öga C69 1.7 - - - 1.4 - 0.7 - - - - - 2.4 0.7 4.2 4.2 - - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8.3 6.7 6.5 5.2 5.7 5.7 10.1 10.6 11.5 9.9 12.9 19.5 26.2 54.5 43.1 39.1 54.2 64.6 12.1
Sköldkörtel C73 - - - 0.7 0.7 0.7 2.2 3.8 2.9 4.0 4.1 6.5 11.6 9.6 5.3 9.8 14.0 17.6 2.5
Andra endokrina körtlar C74-75 3.3 0.8 0.8 - - - - - - - 0.7 1.3 1.2 0.7 - - 4.0 - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.8 - - 0.7 - 2.2 0.7 - 1.4 2.6 4.7 11.0 11.6 35.3 33.6 51.7 90.3 114.5 5.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13.2 7.5 3.3 6.7 7.8 10.0 4.3 22.7 18.7 29.0 41.4 54.5 93.8 143.5 179.6 268.1 325.0 411.1 31.4
  Hodgkin lymfom C81 - - 0.8 2.2 3.6 5.0 2.2 5.3 2.9 2.0 2.0 4.5 1.8 3.7 5.3 2.8 4.0 - 2.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.5 0.8 0.8 1.5 2.8 3.6 1.4 9.8 9.4 19.1 24.4 31.8 49.3 72.9 96.6 108.9 126.4 108.6 14.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 2.2 - 4.2 10.0 17.6 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - 1.5 2.9 2.0 4.7 4.5 14.6 20.6 32.6 46.1 54.2 58.7 3.7
  Leukemi C91-95 9.9 6.7 1.6 3.0 1.4 1.4 0.7 5.3 3.6 4.0 8.1 8.4 19.5 33.1 28.4 55.9 76.2 123.3 8.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 1.9 1.2 2.2 8.4 25.1 36.1 70.5 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.8 - - - - - - 0.8 - 2.0 2.0 2.6 6.7 8.8 8.4 25.1 18.1 32.3 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - 0.8 0.7 0.7 2.2 5.8 15.1 28.1 61.4 84.1 126.5 223.5 323.1 563.9 747.1 922.8 992.4 63.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.