Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 0.9 3.5 1.7 2.3 6.0 7.6 12.2 16.7 51.7 49.5 92.4 163.5 270.0 435.5 568.7 815.6 1042 1488 76.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 1.6 0.7 1.4 - 2.5 4.1 7.7 7.2 11.6 7.2 18.4 1.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 0.7 - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - 1.2 0.7 1.8 4.2 1.2 9.2 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 0.7 0.7 - 1.3 2.9 2.1 3.6 4.2 6.0 4.6 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.3 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.6 - 0.7 - 1.3 - 4.2 1.8 3.2 - 2.3 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 0.8 3.0 4.0 11.2 8.8 27.0 36.1 73.7 121.2 178.1 235.4 350.7 573.5 21.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 1.3 5.3 7.7 3.6 15.8 18.1 16.1 0.9
  Magsäck C16 - - - - - - 1.5 1.6 3.7 2.7 3.4 3.8 4.7 12.5 19.0 20.0 45.8 79.5 2.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - 0.8 - 0.7 - - 1.8 - 2.7 2.1 4.8 4.6 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - 0.8 0.8 1.5 2.0 5.4 6.3 13.6 23.0 46.1 52.5 69.9 141.7 4.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 2.2 0.7 1.3 3.8 6.5 14.6 13.6 29.4 27.7 69.1 2.1
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 2.1 - - - 3.5 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - 1.5 - 4.7 3.8 7.7 7.7 17.2 17.9 27.7 28.8 1.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 0.7 0.7 1.9 4.1 7.7 11.8 17.9 24.1 49.5 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.8 0.8 0.8 1.5 2.0 10.8 13.9 27.1 44.6 61.5 74.6 118.1 146.3 7.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.7 - 0.7 0.6 2.4 1.4 2.7 5.3 14.5 34.6 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 4.5 4.1 10.1 24.1 46.6 75.3 94.0 117.7 94.0 115.2 10.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 0.7 - - - 0.6 1.4 - - 3.6 1.2 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 1.3 - 0.7 0.9 - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 3.7 4.1 10.1 22.8 45.4 73.2 93.1 116.7 86.8 107.1 9.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - - 1.2 1.2 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 1.2 - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - 0.8 - 1.6 1.5 2.0 2.0 4.4 4.1 2.8 7.2 4.2 8.4 15.0 1.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 0.7 - - - - - - 1.1 4.8 11.5 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 0.7 0.7 0.7 0.6 1.2 - 5.4 5.3 7.2 2.3 0.4
Autonoma nervsystemet C47 - - 0.9 - - - - - 0.7 - - 0.6 0.6 0.7 - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - 0.9 - 2.2 - 0.8 - - 1.4 0.7 1.9 0.6 - 9.0 4.2 8.4 8.1 0.8
Bröst C50 - - - - - 2.3 3.0 4.0 12.0 15.6 24.9 43.1 54.2 78.7 76.9 106.2 137.4 155.5 13.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 0.8 0.8 1.6 5.2 6.8 8.8 25.3 37.7 54.4 71.4 106.2 120.5 169.3 9.5
  Livmoderhals C53 - - - - - - 0.8 0.8 0.7 1.4 0.7 1.9 2.9 4.2 2.7 5.3 8.4 10.4 0.8
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 0.7 0.7 1.3 6.3 7.1 10.5 23.5 25.2 42.2 47.2 2.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - - 3.6 4.6 0.1
  Äggstock C56 - - - - - 0.8 - 0.8 3.7 3.4 5.4 17.1 24.2 33.4 36.2 65.2 57.8 70.3 5.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 1.4 1.3 - 2.9 6.3 9.0 10.5 8.4 36.9 1.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 0.7 2.0 2.5 10.6 11.8 14.5 44.1 53.0 99.0 2.5
  Njure C64 - - - - - - - - - 0.7 2.0 2.5 5.9 8.4 8.1 35.7 32.5 41.5 1.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 4.7 3.5 6.3 8.4 20.5 57.6 0.9
Öga C69 - - - - - - 0.8 - - - - - 1.8 1.4 2.7 1.1 2.4 1.2 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 2.6 - 0.8 2.2 2.3 1.5 2.4 9.7 3.4 7.4 8.2 10.0 23.7 20.8 18.9 30.1 21.9 4.4
Sköldkörtel C73 - - - - - - 0.8 - 0.7 - - 1.3 0.6 2.8 1.8 11.6 12.1 8.1 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - 0.7 1.3 - 1.8 - - - - 1.2 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.8 - 0.8 2.2 0.7 2.0 4.4 8.3 11.8 22.6 48.3 53.0 115.2 3.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 0.9 0.9 - 1.6 1.5 - 1.5 0.8 1.5 3.4 5.4 8.2 14.1 43.2 57.0 98.8 151.8 172.8 7.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 0.8 - - - - - - 0.7 2.7 - 3.6 2.3 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - 1.5 1.4 3.4 3.2 6.5 20.2 20.8 38.9 57.8 65.6 2.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 0.9 1.1 - 2.3 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 1.3 - 3.5 12.5 12.7 26.3 31.3 29.9 1.4
  Leukemi C91-95 0.9 - - 1.6 1.5 - 0.8 0.8 - 1.4 0.7 3.2 3.5 7.0 14.5 25.2 44.6 50.7 2.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 0.9 - - - - - - - 0.7 - 0.6 - 0.7 2.7 5.3 7.2 16.1 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 1.3 0.6 2.1 2.7 2.1 7.2 5.8 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.7 - 1.1 - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - 0.6 0.7 - 1.1 1.2 2.3 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 - 1.2 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.