Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2681 89.3 1.8 3.1 1.1 4.7
Mun och svalg C00-14 44 97.7 1.8 0.5 - -
  Läpp C00 6 96.6 - 3.4 - -
  Tunga C02 12 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 14 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 5 85.2 14.8 - - -
  Svalg C01,C09-14 8 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 507 79.6 0.8 8.8 2.3 8.6
  Matstrupe C15 17 96.4 - 1.2 1.2 1.2
  Magsäck C16 49 95.1 - 0.4 0.4 4.0
  Tunntarm C17 8 92.5 - 5.0 2.5 -
  Tjocktarm C18 181 92.8 0.1 2.7 0.8 3.7
  Ändtarm C19-20 77 97.7 - 0.8 0.5 1.0
  Anus C21 5 95.8 - - - 4.2
  Lever C22 27 71.5 4.4 14.6 2.9 6.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 24 48.7 2.5 21.8 5.0 21.8
  Bukspottkörtel C25 108 47.4 1.9 25.2 5.2 20.4
  Andra matsmältningsorgan C26 12 30.5 - 16.9 13.6 39.0
Andningsorgan C30-39 164 74.2 8.2 7.8 2.1 7.7
  Näsa, bihåla C30-31 3 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 155 74.1 8.5 8.0 1.9 7.5
  Mediastinum C38 1 - - 66.7 - 33.3
Ben C40-41 3 93.3 - - - 6.7
Hudmelanom C43 113 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 138 99.7 0.1 - - 0.1
Mesoteliom C45 5 96.2 3.8 - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 17 96.4 - 1.2 1.2 1.2
Bröst C50 834 99.4 0.2 0.1 0.1 0.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 293 93.2 1.1 1.8 1.6 2.2
  Livmoderhals C53 26 98.4 0.8 - - 0.8
  Livmoderkropp C54 142 97.8 0.1 0.4 0.7 1.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 54.5 - 18.2 18.2 9.1
  Äggstock C56 88 87.4 2.5 4.6 1.8 3.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 35 87.6 1.7 1.1 5.1 4.5
Urinorgan C64-68 118 88.1 0.8 4.4 1.0 5.6
  Njure C64 68 85.8 - 6.5 1.5 6.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 50 91.2 2.0 1.6 0.4 4.8
Öga C69 2 70.0 - - 10.0 20.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 100 88.8 - 3.2 0.8 7.2
Sköldkörtel C73 47 95.3 3.0 0.8 - 0.8
Andra endokrina körtlar C74-75 2 87.5 - - 12.5 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 67 55.1 6.3 13.4 3.6 21.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 226 75.8 8.2 0.2 1.8 14.1
  Hodgkin lymfom C81 13 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 99 96.4 0.8 0.2 0.4 2.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 80.0 - - - 20.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 28 55.4 15.8 0.7 4.3 23.7
  Leukemi C91-95 49 59.3 19.5 - 2.4 18.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 12 21.3 18.0 - - 60.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 23 62.1 6.9 - 5.2 25.9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 68 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 184 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 25 98.4 - - - 1.6
  Basaliom i hud 750 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.