Prostata 864 29.0 82.2
Lunga, luftstrupe 322 10.8 30.5
Tjocktarm 200 6.7 19.2
Urinblåsa och urinvägar3 167 5.6 15.0
Hud, ej-melanom2 146 4.9 11.1
Ändtarm 141 4.7 14.2
Non-Hodgkin lymfom 135 4.5 15.3
Hudmelanom 122 4.1 13.8
Bukspottkörtel 93 3.1 8.9
Njure 90 3.0 10.3
Alla cancerformer2 2980 100.0 303.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.