Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2341 9222 14823 21088
Mun och svalg C00-14 58 219 337 546
  Läpp C00 4 37 72 169
  Tunga C02 14 46 63 90
  Annan muncancer C03-06 12 48 76 97
  Spottkörtel C07-08 5 17 29 58
  Svalg C01,C09-14 23 71 97 132
Matsmältningsorgan C15-26 415 1234 1876 2615
  Matstrupe C15 22 40 47 57
  Magsäck C16 35 99 161 274
  Tunntarm C17 7 30 42 58
  Tjocktarm C18 166 541 866 1210
  Ändtarm C19-20 117 392 605 835
  Anus C21 5 16 21 30
  Lever C22 24 48 51 56
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 10 22 24 29
  Bukspottkörtel C25 29 46 58 65
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 1
Andningsorgan C30-39 191 415 538 703
  Näsa, bihåla C30-31 4 10 22 38
  Struphuvud C32 14 61 93 144
  Lunga, luftstrupe C33-34 171 342 418 508
  Mediastinum C38 - - 1 6
Ben C40-41 3 20 32 85
Hudmelanom C43 117 476 744 1200
Hud, ej-melanom C44 132 560 860 1136
Mesoteliom C45 16 30 32 32
Autonoma nervsystemet C47 1 5 5 20
Bindvävnad C48-49 10 53 82 158
Bröst C50 7 20 39 51
Manliga könsorgan C60-63 868 4189 7091 9327
  Prostata C61 842 4052 6803 8737
  Testikel C62 18 109 242 519
  Andra manliga könsorgan C60,C63 8 28 46 71
Urinorgan C64-68 211 908 1417 2129
  Njure C64 61 265 412 650
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 150 643 1005 1479
Öga C69 1 14 29 75
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 63 202 364 770
Sköldkörtel C73 15 74 128 247
Andra endokrina körtlar C74-75 2 8 12 34
Annan eller ospecifierad C76,C80 21 56 73 106
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 210 739 1164 1854
  Hodgkin lymfom C81 13 52 100 281
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 104 391 587 900
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 8 15 19
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 29 79 109 135
  Leukemi C91-95 46 152 283 434
  Myelodysplastiska syndrom D46 5 10 11 12
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 12 47 59 73
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 553 2861 4577 6632
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.