Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2211 8985 15134 26784
Mun och svalg C00-14 46 162 271 427
  Läpp C00 4 25 53 78
  Tunga C02 13 40 68 110
  Annan muncancer C03-06 16 49 68 98
  Spottkörtel C07-08 8 23 46 89
  Svalg C01,C09-14 5 25 36 52
Matsmältningsorgan C15-26 312 1105 1745 2833
  Matstrupe C15 11 17 24 39
  Magsäck C16 28 84 139 256
  Tunntarm C17 6 28 43 62
  Tjocktarm C18 158 602 967 1556
  Ändtarm C19-20 58 264 434 721
  Anus C21 4 17 27 51
  Lever C22 11 23 27 29
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 15 24 42
  Bukspottkörtel C25 31 55 60 76
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - 1
Andningsorgan C30-39 102 231 307 406
  Näsa, bihåla C30-31 3 10 14 24
  Struphuvud C32 4 11 18 29
  Lunga, luftstrupe C33-34 92 207 270 344
  Mediastinum C38 - - 1 2
Ben C40-41 4 14 18 69
Hudmelanom C43 121 508 814 1445
Hud, ej-melanom C44 128 534 810 1151
Mesoteliom C45 4 6 6 6
Autonoma nervsystemet C47 - - - 9
Bindvävnad C48-49 13 58 102 194
Bröst C50 805 3754 6528 11502
Kvinnliga könsorgan C51-58 246 1012 1811 3604
  Livmoderhals C53 25 99 200 466
  Livmoderkropp C54 135 576 1074 2154
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 3 4 18
  Äggstock C56 52 220 359 707
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 34 114 174 259
Urinorgan C64-68 96 378 609 1013
  Njure C64 48 220 356 585
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 48 158 253 428
Öga C69 1 3 13 63
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 62 307 588 1282
Sköldkörtel C73 54 200 350 927
Andra endokrina körtlar C74-75 1 4 10 26
Annan eller ospecifierad C76,C80 34 79 95 150
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 182 630 1057 1677
  Hodgkin lymfom C81 15 54 92 230
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 85 315 530 820
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 6 10 13
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 17 63 104 121
  Leukemi C91-95 38 121 226 381
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 6 8 8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 25 65 87 104
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 67 331 598 1017
  Förstadier till cancer i livmoderhals 204 915 1693 3654
  Borderlinetumör i äggstock D39 26 121 234 578
  Basaliom i hud 700 3441 5561 8454
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.