Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 229 924 1526 2495
Mun och svalg C00-14 5 17 26 39
  Läpp C00 0 2 3 4
  Tunga C02 2 5 7 11
  Annan muncancer C03-06 2 5 7 9
  Spottkörtel C07-08 1 3 5 9
  Svalg C01,C09-14 1 3 4 6
Matsmältningsorgan C15-26 27 89 138 210
  Matstrupe C15 1 1 2 3
  Magsäck C16 2 7 11 19
  Tunntarm C17 1 3 4 6
  Tjocktarm C18 13 47 74 113
  Ändtarm C19-20 5 21 34 51
  Anus C21 0 2 3 5
  Lever C22 1 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 1 2 3
  Bukspottkörtel C25 3 5 6 7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - 0
Andningsorgan C30-39 9 20 27 36
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 2 3
  Struphuvud C32 0 1 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 18 24 30
  Mediastinum C38 - - 0 0
Ben C40-41 1 3 4 12
Hudmelanom C43 15 59 93 150
Hud, ej-melanom C44 7 27 41 62
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 1 5 11 21
Bröst C50 89 406 679 1066
Kvinnliga könsorgan C51-58 26 105 184 308
  Livmoderhals C53 5 19 37 62
  Livmoderkropp C54 12 51 91 152
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 0 1
  Äggstock C56 6 25 41 73
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 10 14 20
Urinorgan C64-68 7 30 49 79
  Njure C64 4 20 32 52
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 10 16 28
Öga C69 0 1 1 7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 45 80 156
Sköldkörtel C73 9 32 53 117
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 2 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 7 8 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 75 129 213
  Hodgkin lymfom C81 3 11 21 44
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 32 53 80
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 6 9 11
  Leukemi C91-95 5 20 38 68
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 0 0 0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 6 7 9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 36 63 97
  Förstadier till cancer i livmoderhals 49 215 384 681
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 18 34 70
  Basaliom i hud 59 271 421 599
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.