Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1224 1391 1622 1893 2089 2370 2560 2819 3130 3383 3478
Mun och svalg C00-14 16 20 19 26 32 34 36 42 44 45 54
  Läpp C00 3 4 4 6 8 8 7 7 7 5 4
  Tunga C02 3 5 2 4 5 8 10 11 11 6 16
  Annan muncancer C03-06 3 3 4 6 7 9 8 11 11 14 19
  Spottkörtel C07-08 4 3 3 4 8 4 7 6 6 9 8
  Svalg C01,C09-14 3 7 5 6 5 4 5 7 9 11 7
Matsmältningsorgan C15-26 371 415 473 516 516 510 507 564 581 595 632
  Matstrupe C15 28 25 28 27 23 23 17 20 20 19 22
  Magsäck C16 136 127 128 129 116 89 73 71 60 56 71
  Tunntarm C17 4 5 5 4 5 6 7 10 9 12 12
  Tjocktarm C18 58 85 98 125 137 147 157 175 192 184 211
  Ändtarm C19-20 52 61 63 72 77 82 85 91 103 98 91
  Anus C21 - 0 0 2 3 4 6 5 4 3 9
  Lever C22 8 12 17 20 23 20 23 29 35 42 44
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 21 31 51 52 45 49 44 43 39 45 40
  Bukspottkörtel C25 43 56 60 71 78 81 86 108 106 124 123
  Andra matsmältningsorgan C26 20 12 22 16 9 9 9 12 12 12 9
Andningsorgan C30-39 38 51 60 74 84 89 108 128 151 165 174
  Näsa, bihåla C30-31 4 2 3 3 3 3 4 3 3 1 4
  Struphuvud C32 1 1 3 1 3 1 2 3 3 3 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 32 47 52 67 76 83 101 120 141 158 165
  Mediastinum C38 0 0 2 1 1 0 1 2 2 - 3
Ben C40-41 5 4 5 4 4 5 3 4 3 7 7
Hudmelanom C43 18 25 35 46 57 59 75 90 121 154 150
Hud, ej-melanom C44 21 27 39 65 70 97 113 120 181 230 192
Mesoteliom C45 1 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4
Autonoma nervsystemet C47 2 2 2 0 1 2 2 1 1 - -
Bindvävnad C48-49 11 10 12 12 15 13 17 20 19 28 32
Bröst C50 234 300 359 463 550 667 756 862 995 1050 1080
Kvinnliga könsorgan C51-58 242 244 249 254 268 309 328 349 368 373 381
  Livmoderhals C53 73 53 44 36 26 33 34 29 36 31 37
  Livmoderkropp C54 81 96 103 121 118 148 166 182 196 195 197
  Annan cancer i livmodern C55,C58 5 7 4 4 4 4 3 1 1 - 3
  Äggstock C56 65 70 78 71 94 99 97 108 96 87 98
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 17 18 20 22 26 25 28 29 40 60 46
Urinorgan C64-68 44 52 66 84 94 112 113 122 134 160 147
  Njure C64 26 28 35 54 51 71 73 72 83 98 92
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 18 24 31 30 44 41 41 50 52 62 55
Öga C69 5 6 6 5 7 6 5 8 3 3 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 35 38 59 67 83 91 108 135 116 111 113
Sköldkörtel C73 26 30 37 46 41 61 65 57 62 77 90
Andra endokrina körtlar C74-75 0 2 2 1 2 4 3 2 3 4 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 52 43 45 60 86 94 93 77 81 87 86
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 103 120 149 168 176 213 226 235 262 291 333
  Hodgkin lymfom C81 11 13 12 12 13 12 13 13 13 14 19
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 24 30 42 60 69 86 98 107 122 117 142
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - 1 2 0 2 2 2 4 1 6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 19 24 30 30 34 42 34 36 32 43 32
  Leukemi C91-95 41 42 47 50 44 49 55 55 56 80 80
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 0 1 3 8 11 15 11 12
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 7 11 18 14 16 19 16 11 21 25 42
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 1 0 3 7 13 17 37 49 79 92 87
  Förstadier till cancer i livmoderhals 47 38 34 42 65 108 175 183 231 299 291
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 9 10 15 13 16 25 28 35 33 50
  Basaliom i hud 137 199 301 403 481 546 589 702 859 1006 724
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.