Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 05.03.2016          

Årligt medeltal av dödsfall av cancer 1968-2014, enligt primärlokalisation och period, KVINNOR, Tammerfors region

Primärlokalisation ICD-10 kod 1968- 1972 1973- 1977 1978- 1982 1983- 1987 1988- 1992 1993- 1997 1998- 2002 2003- 2007 2008- 2012 2013 2014
Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 791 821 916 1010 1086 1083 1095 1110 1186 1233 1184