Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 23.9 17.7 11.8 21.0 40.8 42.3 64.3 89.0 104.9 189.2 360.8 733.7 1152 1814 2417 3049 3635 3990 305.9
Mun och svalg C00-14 - - - - 0.6 1.2 1.7 3.0 4.7 13.8 15.3 22.3 33.5 35.1 35.1 52.8 55.0 48.4 7.3
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 2.6 1.0 3.1 2.6 22.3 17.2 18.8 0.7
  Tunga C02 - - - - 0.6 0.6 - 1.8 1.8 3.2 5.8 1.6 5.9 6.8 6.1 12.9 5.2 2.7 1.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - 0.6 - 0.6 - 3.2 2.6 4.1 6.9 9.9 7.9 9.4 20.6 8.1 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 1.7 - - 1.6 0.5 3.1 2.0 1.8 4.4 4.7 3.4 10.8 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.6 2.9 5.8 6.3 10.9 17.7 13.6 14.1 3.5 8.6 8.1 2.8
Matsmältningsorgan C15-26 - 1.3 - - 3.0 3.5 9.3 9.6 18.7 35.5 70.9 154.5 217.2 357.9 455.0 651.9 777.1 857.6 58.0
  Matstrupe C15 - - - - - - 0.6 - 0.6 3.2 7.9 10.4 20.7 25.9 25.5 19.9 32.7 32.3 3.7
  Magsäck C16 - - - - 0.6 - 1.2 1.2 1.8 2.6 11.6 16.1 26.6 38.8 51.8 64.5 94.6 126.4 6.7
  Tunntarm C17 - - - - - 1.2 - - 1.8 1.6 4.2 2.6 4.9 6.2 4.4 10.6 13.8 8.1 1.3
  Tjocktarm C18 - 0.7 - - 1.2 1.2 3.5 4.8 5.3 10.1 17.5 39.9 55.7 94.9 138.8 211.1 251.0 279.6 16.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - 0.6 2.9 0.6 2.9 6.4 14.3 39.4 54.2 74.5 98.4 145.4 161.6 147.9 12.5
  Anus C21 - - - - - - - 0.6 0.6 1.1 0.5 2.6 1.0 1.8 2.6 4.7 - 5.4 0.5
  Lever C22 - 0.7 - - 0.6 0.6 0.6 1.2 1.2 2.1 3.2 13.5 16.3 37.0 43.0 66.8 70.5 61.8 5.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.2 1.6 1.1 7.3 7.4 14.2 15.8 27.0 20.6 35.0 2.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - 0.6 - - 1.2 3.5 5.8 9.5 21.3 28.1 56.7 68.5 98.5 115.2 134.4 8.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - 0.6 - - 1.1 1.1 1.6 2.5 8.0 6.1 3.5 17.2 26.9 0.9
Andningsorgan C30-39 1.3 - - - 1.2 0.6 1.2 1.8 5.3 14.8 31.7 70.0 123.1 203.3 263.5 316.6 352.5 430.2 29.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 0.6 0.5 1.1 2.6 0.5 2.5 1.8 1.2 - 13.4 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 2.1 6.9 3.1 11.8 14.2 18.4 16.4 10.3 10.8 2.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.6 - - - 0.6 0.6 - 1.8 4.7 12.2 23.8 63.8 109.8 184.2 238.9 293.1 337.0 403.3 26.4
  Mediastinum C38 0.6 - - - 0.6 - 1.2 - - - - 0.5 0.5 0.6 1.8 3.5 - 2.7 0.3
Ben C40-41 - - 1.3 1.2 1.8 - 1.2 - 2.9 1.1 0.5 0.5 1.0 1.2 2.6 - - - 0.9
Hudmelanom C43 - 0.7 - 1.2 1.8 4.6 6.9 8.4 10.5 18.0 24.3 35.3 47.3 68.4 106.3 102.0 125.5 142.5 14.4
Hud, ej-melanom C44 - - - 0.6 0.6 - - 1.8 1.8 2.6 5.8 16.6 24.1 61.0 136.1 190.0 373.1 615.7 13.8
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - 1.1 0.5 1.0 3.4 6.2 8.8 9.4 12.0 18.8 0.9
Autonoma nervsystemet C47 1.3 - - - - - - - - - - - 0.5 - - - - 2.7 0.2
Bindvävnad C48-49 - 0.7 - 0.6 1.8 0.6 1.2 1.8 1.2 2.1 3.7 4.1 7.9 6.8 11.4 16.4 17.2 18.8 2.1
Bröst C50 - - - - - 0.6 - - - - 0.5 2.6 2.5 2.5 5.3 2.3 6.9 8.1 0.6
Manliga könsorgan C60-63 - 1.3 0.7 3.6 13.6 15.1 17.4 21.0 12.9 36.6 101.0 265.0 439.8 723.9 894.1 1094 1145 887.2 102.0
  Prostata C61 - - - - - - - 0.6 7.0 30.7 99.5 260.8 437.4 718.9 888.8 1090 1131 879.1 95.5
  Testikel C62 - 0.7 0.7 3.0 13.6 13.9 17.4 19.8 5.9 2.6 0.5 1.0 1.0 1.2 0.9 - 3.4 - 5.5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 0.7 - 0.6 - 1.2 - 0.6 - 3.2 1.1 3.1 1.5 3.7 4.4 3.5 10.3 8.1 1.0
Urinorgan C64-68 3.9 1.3 0.7 - - 1.2 2.3 6.0 7.6 21.2 41.8 60.1 92.6 123.8 211.7 262.7 345.6 384.5 25.4
  Njure C64 3.2 1.3 - - - 0.6 - 3.0 4.1 11.1 21.2 30.6 37.9 51.1 72.0 73.9 86.0 94.1 10.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.6 - 0.7 - - 0.6 2.3 3.0 3.5 10.1 20.6 29.6 54.7 72.7 139.6 188.8 259.6 290.4 15.3
Öga C69 1.9 - - - 0.6 - - - - 1.6 1.1 1.6 0.5 1.2 0.9 - - 2.7 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.5 6.5 3.9 2.4 5.3 4.1 8.1 9.6 15.2 9.0 14.8 23.9 26.1 34.5 44.8 35.2 34.4 59.1 10.5
Sköldkörtel C73 - - - 0.6 1.8 2.9 2.9 4.8 3.5 6.9 4.8 13.5 9.9 12.9 2.6 14.1 8.6 13.4 3.4
Andra endokrina körtlar C74-75 1.9 0.7 - 0.6 - - - - - - 0.5 1.6 2.0 0.6 2.6 2.3 - 2.7 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 1.7 1.2 1.2 1.8 2.1 5.3 8.3 23.1 34.5 50.9 62.1 65.3 121.0 5.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.1 5.2 5.3 10.2 8.9 6.4 11.0 19.8 18.7 22.8 38.1 52.9 97.0 139.8 185.3 236.9 316.4 376.4 30.2
  Hodgkin lymfom C81 - 0.7 2.0 5.4 5.3 3.5 2.9 7.2 2.3 4.2 3.2 3.6 7.4 5.5 4.4 2.3 6.9 8.1 3.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.9 1.3 2.0 1.2 1.2 2.3 6.4 7.8 10.5 10.1 19.0 24.9 44.8 65.9 81.7 103.2 111.8 94.1 12.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.6 - - 1.1 0.5 1.5 0.6 7.0 3.5 3.4 2.7 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.6 - - - 1.2 3.2 2.1 4.7 15.3 17.9 16.7 32.8 55.0 67.2 3.0
  Leukemi C91-95 5.2 3.3 1.3 3.6 1.8 0.6 0.6 2.4 2.3 3.7 11.1 13.5 18.7 32.7 50.9 57.5 98.0 131.7 7.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 0.5 1.6 2.0 4.9 11.4 16.4 24.1 51.1 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - 1.2 1.8 2.3 1.6 1.1 4.1 7.4 12.3 13.2 21.1 17.2 21.5 2.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 0.6 1.2 2.9 5.8 16.8 23.4 41.9 70.9 108.4 230.0 353.0 578.8 795.0 1014 1172 63.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.