Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1.3 2.0 1.3 1.8 3.5 4.1 11.0 9.0 26.4 41.9 103.7 204.8 368.9 613.6 882.7 1290 1824 2597 105.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 0.6 0.6 1.8 2.1 4.8 7.8 13.3 17.2 18.4 21.1 24.1 29.6 2.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - 0.9 - - 5.4 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 1.8 0.5 1.1 1.6 2.0 3.7 0.9 3.5 3.4 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.1 - 0.5 3.9 3.7 2.6 10.6 6.9 10.8 0.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 0.6 - - - - 0.5 1.0 1.2 1.8 1.2 6.9 10.8 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.6 - 0.5 3.7 5.2 6.4 8.6 12.3 5.9 6.9 2.7 1.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 0.6 - 3.5 3.0 11.1 15.9 42.8 71.6 124.6 213.8 274.0 426.8 519.2 720.5 34.4
  Matstrupe C15 - - - - - - 0.6 - 1.2 3.2 3.7 8.8 21.2 20.3 27.2 22.3 30.9 43.0 3.4
  Magsäck C16 - - - - 0.6 - 1.2 0.6 2.3 2.1 6.9 10.9 16.7 29.0 40.4 55.1 58.5 118.3 5.0
  Tunntarm C17 - - - - - - 0.6 - 0.6 0.5 1.6 0.5 1.5 3.1 3.5 7.0 15.5 5.4 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - 1.2 0.6 1.2 1.1 7.4 10.4 15.8 23.4 47.4 87.9 111.8 182.8 5.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 1.2 2.1 5.3 6.2 17.2 30.8 41.3 61.0 98.0 110.2 4.8
  Anus C21 - - - - - - - - 1.2 1.1 - 1.0 0.5 1.2 0.9 2.3 - 2.7 0.3
  Lever C22 - - - - - - - 1.2 0.6 0.5 3.2 9.3 15.3 29.6 34.3 53.9 68.8 56.5 4.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.2 0.5 0.5 4.1 7.9 11.7 11.4 22.3 20.6 29.6 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 0.6 1.8 3.7 13.2 19.2 26.6 56.1 63.2 111.4 103.2 145.2 8.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 1.1 1.1 1.0 2.0 8.6 4.4 3.5 12.0 26.9 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.6 1.2 - 4.1 10.6 14.8 53.9 99.0 159.6 218.7 295.5 367.9 408.7 23.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 0.5 1.0 1.5 0.6 0.9 1.2 - 5.4 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 1.1 2.1 0.5 2.5 6.8 7.0 7.0 6.9 13.4 0.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.6 0.6 - 4.1 9.5 12.2 51.8 94.1 152.2 209.0 282.6 352.5 387.1 22.6
  Mediastinum C38 - - - - - - 0.6 - - - - 0.5 1.0 - 0.9 3.5 3.4 2.7 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - 0.5 0.5 1.0 1.0 1.2 0.9 - - 2.7 0.2
Hudmelanom C43 - - - 0.6 - - - 0.6 1.2 1.6 3.2 6.7 6.4 19.7 24.6 25.8 34.4 53.8 2.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 0.5 1.0 0.6 2.6 4.7 6.9 26.9 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - 0.5 0.5 1.6 3.0 5.5 6.1 7.0 13.8 18.8 0.8
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.6 - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 1.8 - - - 0.6 - 2.1 3.1 4.4 3.7 6.1 5.9 5.2 8.1 0.9
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - 0.6 0.9 1.2 1.7 2.7 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - 0.6 - 0.6 - - - 0.5 2.1 7.8 26.1 51.1 123.0 198.2 390.3 650.6 12.8
  Prostata C61 - - - - - - - - - 0.5 2.1 7.3 25.6 51.1 120.3 197.0 386.9 647.9 12.5
  Testikel C62 - - - 0.6 - 0.6 - - - - - 0.5 0.5 - 0.9 - 3.4 - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - 1.8 1.2 - 2.7 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 0.6 2.1 9.0 13.5 16.3 38.8 65.9 80.9 158.2 252.7 7.1
  Njure C64 - - - - - - - - - 1.6 5.3 10.9 8.9 21.6 35.1 36.3 72.2 78.0 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 0.6 0.5 3.7 2.6 7.4 17.2 30.7 44.6 86.0 174.8 3.5
Öga C69 - - - - - - - - - 0.5 - 1.0 2.0 0.6 0.9 4.7 1.7 8.1 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.3 0.7 0.7 - - 0.6 4.1 3.0 5.3 3.2 9.0 10.4 12.8 19.1 29.0 30.5 30.9 45.7 4.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 1.1 2.1 2.0 4.3 1.8 1.2 8.6 8.1 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1.3 - - - - - - - - 0.5 0.5 1.5 - 0.9 - - 2.7 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.6 - - - 2.1 1.6 3.6 14.3 22.2 34.3 45.7 56.7 91.4 3.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 0.7 0.6 1.2 1.7 1.2 1.8 1.8 2.1 11.6 19.7 41.4 55.4 74.7 140.7 204.6 266.2 10.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - 0.5 0.5 2.5 0.6 1.8 - 5.2 5.4 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 1.2 0.6 0.6 1.2 0.5 5.3 8.3 18.2 22.8 29.0 62.1 67.1 83.3 4.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 0.5 - 0.9 2.3 1.7 8.1 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.6 - - - - 1.1 1.1 3.1 8.4 15.4 20.2 25.8 39.5 48.4 2.2
  Leukemi C91-95 - - 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2 0.6 0.5 3.7 6.2 9.4 14.2 19.3 35.2 70.5 88.7 3.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 0.5 - 1.0 1.8 0.9 8.2 15.5 24.2 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - 0.5 1.6 1.5 0.6 2.6 7.0 5.2 8.1 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - 0.6 0.9 1.2 - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.