Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3477 91.3 2.5 2.1 0.8 3.3
Mun och svalg C00-14 75 96.0 2.1 0.5 0.8 0.5
  Läpp C00 10 100.0 - - - -
  Tunga C02 15 98.6 1.4 - - -
  Annan muncancer C03-06 17 98.8 - - 1.2 -
  Spottkörtel C07-08 7 82.9 14.3 - - 2.9
  Svalg C01,C09-14 27 94.8 1.5 1.5 1.5 0.7
Matsmältningsorgan C15-26 689 89.4 1.6 3.2 1.3 4.5
  Matstrupe C15 41 90.7 0.5 0.5 1.0 7.4
  Magsäck C16 80 97.0 0.8 0.5 0.8 1.0
  Tunntarm C17 13 95.5 - - 3.0 1.5
  Tjocktarm C18 202 97.5 - 0.6 0.4 1.5
  Ändtarm C19-20 149 96.9 - 0.7 0.8 1.6
  Anus C21 5 100.0 - - - -
  Lever C22 61 82.4 1.3 6.2 2.6 7.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 25 74.4 7.2 8.8 2.4 7.2
  Bukspottkörtel C25 101 64.7 7.1 12.4 3.0 12.8
  Andra matsmältningsorgan C26 11 67.9 1.8 5.4 5.4 19.6
Andningsorgan C30-39 351 73.9 10.7 7.6 1.4 6.4
  Näsa, bihåla C30-31 4 95.5 - - - 4.5
  Struphuvud C32 23 98.3 - - 0.9 0.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 319 72.0 11.7 8.2 1.5 6.6
  Mediastinum C38 3 61.5 15.4 15.4 - 7.7
Ben C40-41 5 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 149 99.9 0.1 - - -
Hud, ej-melanom C44 193 99.9 0.1 - - -
Mesoteliom C45 11 98.1 - - - 1.9
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 21 96.1 - 1.0 - 2.9
Bröst C50 6 96.8 - - - 3.2
Manliga könsorgan C60-63 1186 99.6 - 0.0 0.1 0.3
  Prostata C61 1149 99.6 - 0.0 0.1 0.3
  Testikel C62 28 99.3 - - - 0.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 9 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 294 93.3 1.6 1.8 0.8 2.4
  Njure C64 106 90.2 0.4 3.8 1.1 4.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 188 95.1 2.2 0.7 0.6 1.3
Öga C69 3 64.7 - 11.8 17.6 5.9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 84 86.0 - 6.2 0.5 7.3
Sköldkörtel C73 28 95.1 3.5 - - 1.4
Andra endokrina körtlar C74-75 4 85.0 - 5.0 - 10.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 67 67.4 6.8 12.5 2.1 11.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 307 76.9 9.0 1.0 2.0 11.1
  Hodgkin lymfom C81 22 99.1 0.9 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 129 98.1 0.6 0.3 - 0.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 68.2 18.2 - 9.1 4.5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 37 48.9 12.9 7.0 5.9 25.3
  Leukemi C91-95 78 63.3 20.4 0.3 3.3 12.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 15 26.3 13.2 - 2.6 57.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 22 63.0 13.9 - 2.8 20.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 782 100.0 0.0 - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.