Prostata 1132 31.8 89.2
Lunga, luftstrupe 299 8.4 23.9
Hud, ej-melanom2 216 6.1 13.6
Tjocktarm 214 6.0 16.8
Urinblåsa och urinvägar3 167 4.7 12.9
Hudmelanom 162 4.5 15.5
Ändtarm 153 4.3 12.8
Non-Hodgkin lymfom 148 4.2 14.2
Leukemi 111 3.1 10.2
Njure 107 3.0 9.9
Alla cancerformer2 3564 100.0 300.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.