Bröst 1080 31.1 96.8
Tjocktarm 211 6.1 13.8
Livmoderkropp 197 5.7 14.7
Hud, ej-melanom2 192 5.5 7.8
Lunga, luftstrupe 165 4.7 11.2
Hudmelanom 150 4.3 14.7
Non-Hodgkin lymfom 142 4.1 11.0
Bukspottkörtel 123 3.5 7.4
Hjärna, centrala nervsystemet 113 3.2 14.1
Äggstock 98 2.8 7.9
Alla cancerformer2 3478 100.0 279.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.