Bröst 151 12.8 10.5
Lunga, luftstrupe 145 12.2 9.0
Bukspottkörtel 115 9.7 6.5
Tjocktarm 83 7.0 4.8
Äggstock 82 6.9 5.0
Non-Hodgkin lymfom 48 4.1 2.2
Ändtarm 43 3.6 2.3
Magsäck 41 3.5 2.3
Njure 40 3.4 2.1
Lever 40 3.4 2.3
Alla cancerformer2 1184 100.0 68.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.