Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 05.03.2016          

Åldersjusterade1 andelar levande cancerpatienter 1.1.2015 per 100 000 personer enligt primärlokalisation och tid som förflutit efter diagnosen, MÄN, Tammerfors region

Primärlokalisation ICD-10
kod
< 1 år < 5 år <10 år Alla
Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 244 955 1543 2216