Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 244 955 1543 2216
Mun och svalg C00-14 6 23 34 52
  Läpp C00 0 2 5 11
  Tunga C02 2 5 6 9
  Annan muncancer C03-06 1 5 7 10
  Spottkörtel C07-08 0 2 4 7
  Svalg C01,C09-14 2 8 11 15
Matsmältningsorgan C15-26 37 124 184 255
  Matstrupe C15 1 3 4 5
  Magsäck C16 4 10 14 25
  Tunntarm C17 1 4 6 9
  Tjocktarm C18 14 53 80 113
  Ändtarm C19-20 11 39 59 79
  Anus C21 0 1 1 2
  Lever C22 2 5 7 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 4 4
  Bukspottkörtel C25 2 5 7 8
  Andra matsmältningsorgan C26 0 1 1 1
Andningsorgan C30-39 15 37 49 63
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 2 3
  Struphuvud C32 2 6 11 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 12 28 35 42
  Mediastinum C38 0 1 1 2
Ben C40-41 1 4 5 12
Hudmelanom C43 15 57 91 135
Hud, ej-melanom C44 13 50 72 97
Mesoteliom C45 0 1 1 2
Autonoma nervsystemet C47 0 1 1 5
Bindvävnad C48-49 2 6 13 24
Bröst C50 0 2 3 4
Manliga könsorgan C60-63 93 411 705 931
  Prostata C61 85 381 654 841
  Testikel C62 7 26 46 83
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 4 5 8
Urinorgan C64-68 20 84 130 192
  Njure C64 8 31 49 77
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 12 53 81 114
Öga C69 0 2 4 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 32 59 119
Sköldkörtel C73 3 14 21 39
Andra endokrina körtlar C74-75 0 2 2 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 9 11 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 96 159 256
  Hodgkin lymfom C81 4 15 27 56
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 43 71 104
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 6 8 10
  Leukemi C91-95 8 23 41 73
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 6 8 9
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 51 261 421 632
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.