Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 550 589 645 704 760 784 804 800 855 861 929
Mun och svalg C00-14 4 7 9 6 6 7 9 8 10 14 16
  Läpp C00 - 1 0 - - - 0 0 1 - -
  Tunga C02 1 1 2 1 1 2 1 2 3 5 3
  Annan muncancer C03-06 0 1 2 2 1 2 4 2 3 5 6
  Spottkörtel C07-08 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
  Svalg C01,C09-14 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 6
Matsmältningsorgan C15-26 233 239 270 268 268 258 247 271 283 282 302
  Matstrupe C15 22 21 18 20 16 16 11 11 10 7 13
  Magsäck C16 90 75 73 73 62 48 43 42 38 39 37
  Tunntarm C17 1 1 2 2 3 6 4 3 3 3 2
  Tjocktarm C18 29 35 43 42 49 52 53 55 64 63 66
  Ändtarm C19-20 26 32 30 28 33 30 30 33 29 32 30
  Anus C21 - - 1 1 0 1 1 1 2 1 2
  Lever C22 6 10 11 11 12 14 13 20 24 29 29
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 21 31 30 24 27 26 25 23 20 23
  Bukspottkörtel C25 32 33 46 48 62 58 58 71 81 88 95
  Andra matsmältningsorgan C26 15 11 15 12 7 7 8 12 8 - 5
Andningsorgan C30-39 19 24 31 35 43 46 61 65 88 80 92
  Näsa, bihåla C30-31 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 3
  Struphuvud C32 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 16 20 28 32 41 43 56 61 84 76 84
  Mediastinum C38 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Ben C40-41 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1
Hudmelanom C43 7 6 6 8 11 12 10 11 11 14 14
Hud, ej-melanom C44 2 1 3 2 3 4 4 5 3 3 5
Mesoteliom C45 0 0 1 2 3 2 4 2 2 2 1
Autonoma nervsystemet C47 0 1 0 - 1 0 1 1 0 - -
Bindvävnad C48-49 4 7 4 6 5 6 6 6 8 10 11
Bröst C50 74 84 84 105 111 118 121 128 128 128 143
Kvinnliga könsorgan C51-58 86 84 79 92 98 99 104 92 107 105 120
  Livmoderhals C53 26 20 16 17 14 13 14 8 8 11 11
  Livmoderkropp C54 16 15 14 22 23 22 25 22 25 35 28
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 2 2 1 1 1 1 0 1 1 3
  Äggstock C56 34 39 38 41 48 54 50 48 56 49 60
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 7 8 8 10 12 9 14 14 17 9 18
Urinorgan C64-68 17 21 26 29 35 38 39 37 39 40 41
  Njure C64 10 11 17 19 23 23 25 24 23 27 27
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 7 10 10 10 11 15 14 13 16 13 14
Öga C69 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 15 23 23 25 25 27 29 31 41 24
Sköldkörtel C73 7 4 8 8 6 6 4 6 5 4 4
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 33 35 33 39 51 52 58 48 39 36 37
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 47 57 63 74 90 104 105 84 93 98 113
  Hodgkin lymfom C81 6 4 5 3 4 2 2 1 1 - 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 15 16 26 33 48 47 34 36 38 48
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - 0 0 1 1 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 12 13 16 19 16 22 15 21 19 25
  Leukemi C91-95 21 24 24 27 26 30 25 25 27 27 30
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 4 5 4 6 6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 4 4 8 7 4 4 4 7 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - 0 - - 0 1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - 0 1 0 1 1 2 1 3 1
  Basaliom i hud 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.