Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 24.7 13.8 8.5 20.2 37.8 60.5 81.9 139.6 259.6 363.6 520.0 622.7 852.8 1070 1246 1400 1721 1951 239.9
Mun och svalg C00-14 - - - 1.7 - - 1.9 2.9 4.5 3.7 6.0 8.4 15.1 14.6 22.6 26.6 38.1 48.8 3.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 0.7 - 0.6 1.5 1.9 3.2 8.6 7.9 0.3
  Tunga C02 - - - - - - - - 0.9 - 2.7 3.2 1.9 2.3 6.6 6.4 9.8 11.9 0.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - 1.0 1.8 2.2 0.7 1.3 5.0 6.9 6.6 11.7 16.0 19.8 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - 1.7 - - 1.9 2.0 0.9 0.7 1.3 2.6 1.9 0.8 4.7 3.2 1.2 5.3 0.9
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 0.9 0.7 0.7 1.3 5.7 3.1 2.8 2.1 2.5 4.0 0.6
Matsmältningsorgan C15-26 1.0 1.0 3.8 - 4.0 6.2 2.8 12.7 22.5 35.1 62.4 81.6 128.1 202.6 258.4 343.5 468.8 572.6 37.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - 1.0 - - 1.3 2.6 1.3 5.4 3.8 8.5 14.8 21.1 0.8
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.9 1.8 3.7 10.7 7.1 13.9 20.0 22.6 33.0 48.0 79.2 4.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 0.9 3.0 2.0 1.3 3.2 6.1 2.8 7.4 9.8 5.3 0.9
  Tjocktarm C18 - - 2.8 - 2.4 4.4 1.9 2.0 9.0 9.7 17.4 23.8 47.3 64.5 77.1 106.3 152.6 190.0 12.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 2.0 5.4 11.9 14.1 19.3 23.3 42.2 44.2 53.2 57.8 56.7 6.8
  Anus C21 - - - - 0.8 - - - - 0.7 2.0 1.3 1.9 2.3 2.8 3.2 2.5 1.3 0.5
  Lever C22 1.0 1.0 - - - - - - 1.8 2.2 1.3 4.5 7.6 10.7 16.9 24.5 39.4 40.9 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 1.0 - 0.7 2.0 4.5 6.3 7.7 15.0 28.7 22.1 44.9 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - 0.8 1.8 0.9 2.0 2.7 3.0 10.1 16.1 23.3 42.2 71.4 73.4 114.4 110.8 7.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0.9 - - - - - 0.9 - 1.3 1.3 - 1.5 1.9 5.3 7.4 22.4 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - 0.8 - - 0.9 1.0 2.7 7.5 11.4 28.3 51.7 60.6 83.6 73.4 103.3 92.3 9.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 1.3 0.6 - 1.5 - - 2.5 1.3 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 0.6 1.9 0.8 1.9 1.1 1.2 1.3 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - 0.8 - - - 1.0 2.7 7.5 10.1 26.3 48.6 56.8 81.8 70.2 98.4 80.5 9.2
  Mediastinum C38 - - - - - - 0.9 - - - - 0.6 - - - 2.1 - 5.3 0.1
Ben C40-41 - 1.0 0.9 - 0.8 - - - 0.9 - 0.7 1.3 1.3 1.5 1.9 - 3.7 2.6 0.6
Hudmelanom C43 - - - 0.8 4.0 4.4 13.2 13.7 15.3 13.4 24.2 17.4 30.3 44.5 47.0 37.2 43.1 59.4 10.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - 0.8 - 0.9 1.0 5.4 2.2 9.4 10.3 16.4 37.6 55.4 89.3 156.3 314.0 7.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 0.7 - 1.3 2.3 0.9 2.1 2.5 2.6 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 0.8 - - - - - - 0.7 - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 1.0 1.0 - - 0.8 3.6 0.9 2.0 0.9 1.5 3.4 3.2 7.6 5.4 6.6 7.4 17.2 21.1 2.0
Bröst C50 - - - - - 9.8 20.7 54.7 115.4 201.6 264.4 264.8 329.3 335.4 313.9 306.2 281.7 259.9 83.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - 0.8 2.4 12.4 15.1 20.5 23.4 30.6 45.0 92.5 126.2 153.5 182.3 190.3 183.3 168.9 29.6
  Livmoderhals C53 - - - - 0.8 5.3 11.3 13.7 4.5 5.2 5.4 3.9 3.8 7.7 6.6 11.7 12.3 11.9 3.7
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 0.9 2.9 3.6 14.2 20.1 50.1 77.0 92.1 106.2 91.4 97.2 67.3 14.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - 0.9 1.1 1.2 4.0 0.1
  Äggstock C56 - - - 0.8 1.6 5.3 1.9 - 12.6 9.7 16.8 29.6 35.3 44.5 48.9 48.9 35.7 51.5 8.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 1.8 0.9 3.9 2.7 1.5 2.7 9.0 10.1 9.2 19.7 37.2 36.9 34.3 3.0
Urinorgan C64-68 3.0 1.0 - 1.7 - - - 2.0 8.1 6.7 10.1 19.9 41.6 50.7 66.7 89.3 114.4 93.7 9.4
  Njure C64 2.0 1.0 - 0.8 - - - 1.0 5.4 4.5 5.4 12.9 24.6 29.2 46.0 62.7 52.9 43.5 5.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.0 - - 0.8 - - - 1.0 2.7 2.2 4.7 7.1 17.0 21.5 20.7 26.6 61.5 50.1 3.6
Öga C69 - - - - - - - - - - 0.7 0.6 1.9 - 1.9 1.1 4.9 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.9 5.9 2.8 4.2 2.4 8.0 11.3 10.7 18.0 20.2 23.5 21.8 24.6 45.3 44.2 33.0 33.2 43.5 12.4
Sköldkörtel C73 - - - 1.7 4.0 7.1 7.5 7.8 21.6 20.2 24.8 19.9 10.7 10.0 16.0 17.0 11.1 9.2 7.8
Andra endokrina körtlar C74-75 1.0 1.0 - - - - - - 0.9 - - 0.6 - 2.3 0.9 - - 1.3 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - 0.8 - - 1.0 1.8 3.0 8.7 8.4 8.8 20.7 26.3 29.8 60.3 93.7 3.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12.9 3.0 0.9 7.6 17.7 8.9 6.6 9.8 18.0 17.9 24.2 43.7 58.0 82.9 117.5 154.2 199.3 167.5 21.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - 5.1 13.7 2.7 2.8 2.0 1.8 - 0.7 3.2 0.6 3.1 1.9 4.3 3.7 1.3 2.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.0 1.0 - 0.8 1.6 3.6 0.9 4.9 8.1 12.7 16.1 28.9 37.2 39.1 54.5 72.3 82.4 75.2 9.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 1.3 - - - 2.5 4.0 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - 0.9 - - 0.9 0.7 2.7 3.2 6.3 16.1 21.6 29.8 33.2 17.2 2.2
  Leukemi C91-95 11.9 1.0 0.9 1.7 2.4 - 0.9 2.0 4.5 2.2 2.0 4.5 6.3 13.8 18.8 25.5 36.9 36.9 4.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.9 - - - - - 0.6 1.5 4.7 6.4 13.5 19.8 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1.0 - - - 1.8 0.9 1.0 2.7 2.2 2.7 3.9 5.7 9.2 16.0 16.0 27.1 13.2 2.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 1.9 2.9 8.1 14.9 22.8 21.8 44.2 23.8 16.9 7.4 3.7 1.3 6.6
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 5.1 36.2 96.0 88.5 59.5 47.8 38.8 18.1 9.6 6.3 3.8 4.7 1.1 2.5 4.0 26.9
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 4.0 9.8 3.8 8.8 7.2 11.9 17.4 10.9 8.8 12.3 11.3 14.9 4.9 9.2 5.5
  Basaliom i hud - - 0.9 0.8 3.2 6.2 9.4 26.4 52.3 85.1 114.1 169.7 247.9 383.0 533.8 731.6 905.5 984.2 72.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.