Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2241 88.8 2.3 3.7 0.9 4.3
Mun och svalg C00-14 40 97.0 1.0 - - 2.0
  Läpp C00 4 100.0 - - - -
  Tunga C02 9 97.8 - - - 2.2
  Annan muncancer C03-06 14 97.2 - - - 2.8
  Spottkörtel C07-08 6 90.3 6.5 - - 3.2
  Svalg C01,C09-14 6 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 441 79.5 1.7 9.2 1.5 8.1
  Matstrupe C15 11 89.3 - - 1.8 8.9
  Magsäck C16 48 93.8 - 1.7 1.2 3.3
  Tunntarm C17 9 91.1 - 6.7 - 2.2
  Tjocktarm C18 142 94.8 0.1 1.7 0.7 2.7
  Ändtarm C19-20 71 95.8 - 0.8 0.3 3.1
  Anus C21 4 100.0 - - - -
  Lever C22 29 65.8 1.4 18.5 1.4 13.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 25 59.1 7.9 14.2 0.8 18.1
  Bukspottkörtel C25 93 46.7 5.1 27.8 3.4 16.9
  Andra matsmältningsorgan C26 8 36.8 - 13.2 13.2 36.8
Andningsorgan C30-39 110 68.2 11.6 10.9 1.6 7.6
  Näsa, bihåla C30-31 2 87.5 - - - 12.5
  Struphuvud C32 2 90.0 - - - 10.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 103 68.4 12.4 10.9 1.7 6.6
  Mediastinum C38 2 25.0 - 37.5 - 37.5
Ben C40-41 4 72.2 - 16.7 - 11.1
Hudmelanom C43 82 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 125 99.8 - - - 0.2
Mesoteliom C45 3 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 17 97.7 - 1.2 - 1.2
Bröst C50 660 99.2 0.0 0.2 0.1 0.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 277 94.6 1.7 1.7 0.4 1.6
  Livmoderhals C53 22 96.4 0.9 0.9 1.8 -
  Livmoderkropp C54 141 98.9 0.1 0.1 0.1 0.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 16.7 - 33.3 - 50.0
  Äggstock C56 78 87.9 4.9 4.4 - 2.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 34 94.1 1.2 1.2 1.8 1.8
Urinorgan C64-68 105 90.1 0.2 4.8 0.8 4.2
  Njure C64 61 86.6 - 7.2 1.3 4.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 43 94.9 0.5 1.4 - 3.2
Öga C69 2 75.0 - - 16.7 8.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 81 83.8 - 7.9 1.0 7.4
Sköldkörtel C73 46 98.3 0.4 - 0.9 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 2 77.8 - 22.2 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 50 49.8 11.6 17.5 3.6 17.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 196 73.7 9.8 1.7 2.2 12.5
  Hodgkin lymfom C81 11 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 94 97.4 0.2 0.2 0.2 1.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 85.7 - - - 14.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 27 44.0 19.4 11.9 7.5 17.2
  Leukemi C91-95 34 46.5 21.8 - 4.1 27.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 8 19.5 12.2 - 2.4 65.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 21 56.6 25.5 - 2.8 15.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 46 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 97 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 33 96.9 - - - 3.1
  Basaliom i hud 857 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.