Bröst 674 29.2 88.4
Livmoderkropp 135 5.9 13.3
Tjocktarm 131 5.7 10.6
Hud, ej-melanom2 126 5.5 7.7
Lunga, luftstrupe 116 5.0 9.5
Non-Hodgkin lymfom 102 4.4 10.1
Bukspottkörtel 100 4.3 7.4
Hjärna, centrala nervsystemet 89 3.9 11.9
Hudmelanom 84 3.6 11.1
Ändtarm 77 3.3 7.0
Alla cancerformer2 2305 100.0 242.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.