Bröst 143 15.4 12.9
Bukspottkörtel 95 10.2 6.7
Lunga, luftstrupe 84 9.0 6.7
Tjocktarm 66 7.1 4.3
Äggstock 60 6.5 5.1
Non-Hodgkin lymfom 48 5.2 3.2
Magsäck 37 4.0 2.8
Ändtarm 30 3.2 2.7
Leukemi 30 3.2 2.3
Lever 29 3.1 1.8
Alla cancerformer2 929 100.0 70.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.