Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1820 7336 11399 16823
Mun och svalg C00-14 50 204 320 532
  Läpp C00 8 36 77 197
  Tunga C02 10 47 73 101
  Annan muncancer C03-06 10 38 58 83
  Spottkörtel C07-08 5 21 32 50
  Svalg C01,C09-14 17 62 80 101
Matsmältningsorgan C15-26 301 1050 1593 2297
  Matstrupe C15 15 31 37 50
  Magsäck C16 38 100 138 229
  Tunntarm C17 5 30 49 64
  Tjocktarm C18 117 443 694 1021
  Ändtarm C19-20 80 335 529 750
  Anus C21 - 7 11 19
  Lever C22 17 36 43 52
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 22 28 33
  Bukspottkörtel C25 22 44 61 75
  Andra matsmältningsorgan C26 1 2 3 4
Andningsorgan C30-39 162 356 471 624
  Näsa, bihåla C30-31 3 11 17 28
  Struphuvud C32 12 50 81 125
  Lunga, luftstrupe C33-34 144 291 364 459
  Mediastinum C38 2 3 7 9
Ben C40-41 5 19 31 81
Hudmelanom C43 78 346 548 916
Hud, ej-melanom C44 134 520 730 997
Mesoteliom C45 2 4 4 5
Autonoma nervsystemet C47 1 3 5 24
Bindvävnad C48-49 12 53 79 168
Bröst C50 3 13 16 30
Manliga könsorgan C60-63 636 3040 4869 6491
  Prostata C61 610 2926 4688 6102
  Testikel C62 17 79 134 324
  Andra manliga könsorgan C60,C63 9 35 47 65
Urinorgan C64-68 208 774 1192 1804
  Njure C64 67 243 368 570
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 141 531 824 1234
Öga C69 3 8 15 65
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 40 168 283 688
Sköldkörtel C73 9 61 98 200
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 10 26
Annan eller ospecifierad C76,C80 23 53 69 82
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 153 662 1066 1793
  Hodgkin lymfom C81 11 55 93 253
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 81 360 586 934
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 4 7 11
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 12 60 97 117
  Leukemi C91-95 27 119 192 350
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 4 4 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 21 60 87 124
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 642 3308 5334 8148
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.