Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 05.03.2016          

Antalet levande cancerpatienter 1.1.2015 enligt primärlokalisation och tid efter diagnosen, KVINNOR, Kuopio region

Primärlokalisation ICD-10
kod
< 1 år < 5 år <10 år Alla
Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1862 7611 12798 23164