Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1862 7611 12798 23164
Mun och svalg C00-14 33 142 239 370
  Läpp C00 3 16 34 64
  Tunga C02 9 32 62 75
  Annan muncancer C03-06 11 51 71 116
  Spottkörtel C07-08 7 25 42 76
  Svalg C01,C09-14 3 18 30 39
Matsmältningsorgan C15-26 300 964 1518 2428
  Matstrupe C15 8 14 21 26
  Magsäck C16 43 91 138 252
  Tunntarm C17 10 31 53 73
  Tjocktarm C18 106 444 741 1236
  Ändtarm C19-20 67 240 385 622
  Anus C21 5 15 26 30
  Lever C22 11 25 28 32
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 25 31 52
  Bukspottkörtel C25 35 75 90 99
  Andra matsmältningsorgan C26 3 4 5 6
Andningsorgan C30-39 77 172 220 290
  Näsa, bihåla C30-31 1 5 9 20
  Struphuvud C32 2 7 11 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 72 156 194 245
  Mediastinum C38 - 2 3 4
Ben C40-41 4 11 16 61
Hudmelanom C43 82 351 591 1066
Hud, ej-melanom C44 116 487 703 970
Mesoteliom C45 3 5 6 9
Autonoma nervsystemet C47 - 1 1 11
Bindvävnad C48-49 14 60 90 171
Bröst C50 654 2944 5240 9446
Kvinnliga könsorgan C51-58 221 1006 1655 3292
  Livmoderhals C53 12 78 128 380
  Livmoderkropp C54 126 596 1021 1935
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1 2 36
  Äggstock C56 56 223 332 696
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 27 108 172 245
Urinorgan C64-68 78 353 584 980
  Njure C64 37 201 339 567
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 41 152 245 413
Öga C69 - 5 20 64
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 69 265 534 1322
Sköldkörtel C73 36 205 363 907
Andra endokrina körtlar C74-75 1 4 5 20
Annan eller ospecifierad C76,C80 32 75 93 126
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 142 561 920 1631
  Hodgkin lymfom C81 7 51 92 228
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 81 317 528 850
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 4 7 11
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 17 60 83 97
  Leukemi C91-95 11 55 111 290
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 3 6 9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 23 71 93 146
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 57 225 411 838
  Förstadier till cancer i livmoderhals 142 484 994 3272
  Borderlinetumör i äggstock D39 24 150 280 653
  Basaliom i hud 800 3848 6410 10379
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.