Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 198 791 1218 1818
Mun och svalg C00-14 6 24 37 56
  Läpp C00 1 4 7 16
  Tunga C02 2 6 9 13
  Annan muncancer C03-06 1 4 7 9
  Spottkörtel C07-08 1 2 4 6
  Svalg C01,C09-14 2 8 10 12
Matsmältningsorgan C15-26 32 109 163 228
  Matstrupe C15 2 3 4 5
  Magsäck C16 5 11 15 23
  Tunntarm C17 1 3 6 7
  Tjocktarm C18 12 46 71 103
  Ändtarm C19-20 8 34 52 71
  Anus C21 - 1 1 2
  Lever C22 2 3 4 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 2 5 7 9
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 0 1
Andningsorgan C30-39 17 38 50 66
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 2 3
  Struphuvud C32 1 5 9 13
  Lunga, luftstrupe C33-34 16 31 38 48
  Mediastinum C38 0 0 1 2
Ben C40-41 1 4 6 14
Hudmelanom C43 9 42 65 104
Hud, ej-melanom C44 11 43 60 84
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 0 1 1 5
Bindvävnad C48-49 2 8 11 24
Bröst C50 0 1 2 3
Manliga könsorgan C60-63 63 295 462 603
  Prostata C61 58 270 422 528
  Testikel C62 5 21 34 68
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 4 6 7
Urinorgan C64-68 21 79 121 182
  Njure C64 7 29 43 66
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 14 51 78 116
Öga C69 1 2 2 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 33 55 119
Sköldkörtel C73 1 9 15 29
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 4 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 8 9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 95 157 274
  Hodgkin lymfom C81 2 12 21 50
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 45 74 121
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 7 11 14
  Leukemi C91-95 4 22 37 72
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 0 0 0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 9 12 16
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 63 313 494 739
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.