Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 583 601 669 652 692 711 739 742 837 864 871
Mun och svalg C00-14 8 8 8 9 10 9 8 12 14 13 17
  Läpp C00 2 2 0 1 1 1 1 1 0 2 1
  Tunga C02 1 1 0 2 1 1 2 2 3 - 1
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 7
  Spottkörtel C07-08 1 - 1 1 2 1 1 2 2 2 1
  Svalg C01,C09-14 3 4 4 4 4 5 3 4 6 6 7
Matsmältningsorgan C15-26 202 181 189 189 190 189 200 219 250 256 261
  Matstrupe C15 17 12 13 11 16 13 14 15 21 22 15
  Magsäck C16 113 84 80 71 61 54 42 40 43 37 38
  Tunntarm C17 1 2 2 2 4 4 4 3 3 2 8
  Tjocktarm C18 12 14 16 17 26 26 31 31 37 40 43
  Ändtarm C19-20 16 14 17 22 20 24 28 29 26 34 33
  Anus C21 - - 1 0 1 0 0 0 1 1 1
  Lever C22 10 12 10 12 14 16 17 26 32 33 34
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 4 7 9 7 8 13 11 11 10 10
  Bukspottkörtel C25 26 34 39 39 38 40 48 60 71 68 72
  Andra matsmältningsorgan C26 4 6 4 5 3 3 3 4 5 9 7
Andningsorgan C30-39 223 254 278 244 247 243 224 218 235 218 228
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 -
  Struphuvud C32 9 7 8 7 5 5 3 3 5 5 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 212 245 267 234 237 237 217 212 227 211 224
  Mediastinum C38 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - -
Ben C40-41 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2
Hudmelanom C43 6 6 5 7 7 8 11 12 17 24 14
Hud, ej-melanom C44 1 1 1 2 2 - 3 3 4 4 6
Mesoteliom C45 2 2 2 2 3 3 5 6 5 5 5
Autonoma nervsystemet C47 1 0 1 0 0 0 0 1 1 - -
Bindvävnad C48-49 4 5 3 4 4 4 5 4 6 4 7
Bröst C50 - 0 0 0 - - 0 0 0 - 1
Manliga könsorgan C60-63 26 37 58 61 80 89 103 98 118 131 142
  Prostata C61 24 34 55 60 78 88 100 96 116 130 138
  Testikel C62 1 2 1 1 1 1 1 0 1 - 2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 1 - 1 0 1 2 1 1 2
Urinorgan C64-68 23 27 34 35 42 41 49 49 55 59 47
  Njure C64 9 11 15 18 20 21 22 23 25 30 17
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 14 16 19 17 22 20 27 26 30 29 30
Öga C69 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18 13 16 16 20 22 27 21 25 26 27
Sköldkörtel C73 2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1
Andra endokrina körtlar C74-75 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 23 18 14 22 23 28 28 22 21 27 28
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 40 42 53 57 58 67 70 70 79 92 79
  Hodgkin lymfom C81 4 5 5 5 2 4 2 2 2 - 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 10 15 17 20 25 29 24 29 41 35
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 0 1 0 1 1 2 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 6 6 9 11 12 14 14 18 15 12
  Leukemi C91-95 20 19 27 24 21 22 22 23 23 24 23
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 2 4 4 5 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 1 4 4 1 2 3 5 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 1 1 0 - 0 - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.