Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 568 663 829 952 1103 1241 1348 1506 1755 1849 1977
Mun och svalg C00-14 11 9 14 14 19 21 23 27 22 41 32
  Läpp C00 4 1 4 3 6 4 6 7 3 9 7
  Tunga C02 1 2 2 3 3 5 4 6 6 8 6
  Annan muncancer C03-06 1 2 2 2 5 6 6 7 7 17 12
  Spottkörtel C07-08 1 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4
  Svalg C01,C09-14 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3
Matsmältningsorgan C15-26 171 194 247 259 260 282 284 297 336 359 362
  Matstrupe C15 17 15 10 15 11 12 10 12 11 5 12
  Magsäck C16 65 65 71 63 61 53 43 41 37 27 28
  Tunntarm C17 2 2 2 4 4 4 7 5 8 5 8
  Tjocktarm C18 25 32 49 49 67 77 82 86 109 148 120
  Ändtarm C19-20 19 24 32 33 29 43 45 41 41 43 48
  Anus C21 - - 0 2 1 2 3 2 3 5 7
  Lever C22 6 7 14 13 13 12 17 16 25 21 16
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 14 23 29 25 27 20 17 23 26 27
  Bukspottkörtel C25 22 28 40 43 43 48 52 69 70 70 81
  Andra matsmältningsorgan C26 9 7 7 8 6 4 6 9 10 9 15
Andningsorgan C30-39 25 30 39 49 50 62 73 95 108 123 143
  Näsa, bihåla C30-31 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1
  Struphuvud C32 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 21 27 35 43 46 57 68 91 103 116 137
  Mediastinum C38 1 0 - 1 1 1 1 1 2 3 2
Ben C40-41 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2
Hudmelanom C43 9 11 18 22 26 31 29 38 46 56 49
Hud, ej-melanom C44 6 9 16 20 29 34 36 49 79 92 102
Mesoteliom C45 0 1 0 1 1 1 1 3 3 4 2
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1 1 - 1 0 0 - 1
Bindvävnad C48-49 4 7 5 7 7 7 8 15 16 14 8
Bröst C50 104 136 164 203 272 314 374 429 528 541 596
Kvinnliga könsorgan C51-58 107 105 121 125 142 154 167 190 201 195 202
  Livmoderhals C53 37 24 22 18 16 17 19 21 18 22 28
  Livmoderkropp C54 31 34 47 54 65 68 73 94 100 88 118
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 -
  Äggstock C56 31 38 42 45 51 58 60 57 58 51 37
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 6 7 7 7 8 9 14 17 23 32 19
Urinorgan C64-68 24 34 35 55 67 66 66 74 83 80 91
  Njure C64 15 19 21 36 43 38 40 44 51 47 57
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 10 15 13 20 24 28 26 31 32 33 34
Öga C69 2 3 3 3 2 3 3 4 2 - 2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 27 36 44 39 43 52 64 68 84 79
Sköldkörtel C73 12 17 28 34 53 66 55 57 65 62 59
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 21 21 21 21 34 40 44 37 41 52 44
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 51 52 76 90 97 111 129 123 153 142 198
  Hodgkin lymfom C81 4 5 6 7 7 8 9 8 7 3 12
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 12 22 28 37 49 50 55 65 70 69
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 1 1 1 2 1 1 2 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 9 14 14 16 15 21 17 27 27 31
  Leukemi C91-95 25 23 29 32 27 30 35 31 38 25 53
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 1 3 5 8 7 8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 4 5 8 9 7 9 6 8 8 24
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 1 1 2 5 10 10 21 34 56 51 49
  Förstadier till cancer i livmoderhals 29 26 13 24 61 63 83 88 142 180 128
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 5 6 5 6 13 14 17 18 21 31
  Basaliom i hud 76 87 129 202 237 273 289 357 478 542 450
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.