Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2.5 2.6 2.6 2.4 4.1 12.6 13.9 16.0 23.4 54.3 93.7 183.2 356.2 578.9 893.0 1302 1913 2771 106.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 2.4 9.1 2.9 8.2 11.2 15.1 18.0 21.4 13.4 2.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 2.7 4.5 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 0.7 2.2 - 5.5 - - - 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 0.8 1.5 1.5 0.7 1.0 4.1 12.6 5.3 4.5 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 0.8 - - 3.1 - - - 4.5 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 1.6 6.9 0.7 5.2 7.1 5.5 3.6 13.4 - 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - 0.9 - - 0.8 1.7 3.8 8.4 17.8 34.3 61.1 114.0 169.5 296.3 369.9 555.7 721.7 31.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 1.6 4.6 5.8 10.4 14.3 24.7 21.5 45.4 62.4 2.7
  Magsäck C16 - - - - - - - 0.9 5.6 8.9 9.1 8.0 15.7 21.4 48.0 43.1 106.9 151.5 5.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 0.8 0.7 5.2 3.1 8.2 1.8 2.7 4.5 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 1.9 4.1 3.0 5.8 15.7 21.4 54.9 75.4 61.4 142.6 4.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 1.7 - - 0.8 1.5 9.5 10.4 25.5 26.1 39.5 64.1 93.6 3.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 0.7 - 1.0 - - - 8.9 0.1
  Lever C22 - - 0.9 - - - - - - - 0.8 5.1 16.4 28.6 41.2 43.1 72.1 66.8 3.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 0.8 1.5 5.2 6.1 9.6 19.8 26.7 35.6 1.2
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.8 - 2.8 0.9 2.4 13.0 23.3 32.0 45.9 82.3 113.1 160.3 124.7 8.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 0.8 0.7 3.0 2.0 1.4 12.6 16.0 31.2 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.8 0.9 - 1.9 12.2 24.4 65.4 120.0 216.4 257.9 319.6 416.7 472.2 28.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 0.8 - 0.7 - 5.5 - 2.7 - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 0.8 1.5 1.5 2.0 2.7 3.6 10.7 13.4 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 0.9 - 1.9 11.4 22.9 64.0 117.8 213.4 248.3 314.2 403.4 458.9 28.1
  Mediastinum C38 - - - - - 0.8 - - - - - - - - - 1.8 - - 0.1
Ben C40-41 - - - - 0.8 - - - - - - - - 4.1 - 3.6 - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 1.9 4.1 2.3 5.1 10.4 16.3 21.9 32.3 13.4 31.2 2.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 0.7 1.0 5.5 7.2 8.0 49.0 0.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 0.7 3.0 8.2 9.6 3.6 8.0 4.5 0.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - 0.9 - - - 0.7 - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - 1.6 0.8 0.9 1.9 0.9 - - - 2.2 3.1 9.6 12.6 13.4 8.9 1.0
Bröst C50 - - - - - - - - - - 0.8 - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 1.7 - 0.9 - 0.8 2.3 5.8 26.1 47.0 102.9 220.9 446.1 797.5 13.5
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 2.3 5.1 25.3 45.9 102.9 217.3 446.1 793.0 13.1
  Testikel C62 - - - - - 1.7 - 0.9 - 0.8 - 0.7 0.7 - - - - - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - 1.0 - 3.6 - 4.5 0.1
Urinorgan C64-68 - 0.9 - - - - - 0.9 0.9 3.2 3.8 10.2 25.3 28.6 48.0 91.6 125.6 249.5 6.6
  Njure C64 - 0.9 - - - - - 0.9 0.9 2.4 2.3 5.1 16.4 15.3 26.1 37.7 40.1 75.7 3.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 0.8 1.5 5.1 8.9 13.3 21.9 53.9 85.5 173.8 3.4
Öga C69 - 0.9 - - - - - - - - 0.8 - 1.5 2.0 2.7 3.6 2.7 - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.8 - 0.9 0.8 - 2.5 5.2 4.7 4.7 5.7 8.4 10.9 18.6 13.3 13.7 19.8 26.7 26.7 4.4
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 0.7 0.7 1.0 1.4 3.6 5.3 4.5 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 1.7 - - 0.8 - - 0.7 - - 1.8 2.7 - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 1.9 0.8 1.5 3.6 4.5 14.3 26.1 34.1 72.1 133.7 2.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1.7 0.9 0.9 1.6 1.6 5.9 3.5 2.8 2.8 6.5 6.1 16.0 20.1 42.9 82.3 159.8 195.0 258.4 10.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 0.8 0.9 - - - - 1.5 1.5 - 5.5 3.6 2.7 - 0.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 0.8 - - 1.6 0.8 2.5 - 1.9 1.9 2.4 3.8 4.4 10.4 15.3 30.2 70.0 90.8 71.3 4.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.0 4.5 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - 0.9 - 0.9 - - 4.4 2.2 11.2 13.7 34.1 32.1 57.9 1.8
  Leukemi C91-95 0.8 0.9 0.9 - 0.8 2.5 1.7 0.9 - 3.2 2.3 4.4 5.2 14.3 23.3 44.9 32.1 80.2 3.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 0.8 - 0.7 - 1.0 4.1 1.8 21.4 31.2 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 0.7 0.7 1.0 5.5 5.4 8.0 13.4 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.