Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 22.7 11.8 13.1 23.1 39.5 52.9 104.2 152.9 219.5 384.9 513.7 657.8 956.8 1089 1276 1543 1668 2094 248.9
Mun och svalg C00-14 - - - - 0.9 0.9 1.9 2.1 2.0 2.6 3.1 6.8 8.5 25.8 10.9 23.7 32.2 61.4 3.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 0.8 3.0 1.2 12.6 3.4 20.5 0.4
  Tunga C02 - - - - - 0.9 - 1.0 1.0 - - 0.8 1.6 3.0 2.4 5.6 13.6 16.8 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 1.0 1.0 1.0 1.7 1.6 2.3 3.9 9.9 3.6 2.8 10.2 18.6 1.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - 0.9 - 1.0 - - - - 1.5 0.8 3.0 3.6 1.4 1.7 5.6 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 0.9 1.6 2.3 1.6 6.9 - 1.4 3.4 - 0.5
Matsmältningsorgan C15-26 0.9 - 0.9 2.6 0.9 2.8 4.8 16.5 15.1 30.7 54.1 78.1 132.1 188.3 313.9 358.6 443.8 612.5 36.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.0 - - 1.5 3.9 4.0 7.2 14.0 10.2 20.5 0.8
  Magsäck C16 - - - - - 0.9 1.9 - 2.0 8.5 4.7 4.5 14.8 22.8 31.4 22.3 27.1 52.1 3.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 2.0 0.9 1.6 0.8 3.9 5.0 4.8 8.4 - 16.8 0.8
  Tjocktarm C18 - - 0.9 2.6 - 1.9 2.9 7.2 3.0 4.3 18.8 32.6 44.3 53.5 101.4 139.5 171.1 216.0 12.5
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.9 - - 4.1 5.0 6.8 12.5 10.6 24.1 28.7 43.5 29.3 40.7 55.9 5.6
  Anus C21 - - - - - - - - - 2.6 1.6 3.0 0.8 3.0 3.6 - - 7.4 0.6
  Lever C22 0.9 - - - - - - - - - 0.8 3.8 3.9 10.9 22.9 26.5 37.3 44.7 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 1.0 - 2.6 2.4 8.3 6.2 12.9 21.7 23.7 44.0 41.0 2.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 4.1 2.0 3.4 11.0 12.1 28.8 43.6 72.4 89.3 91.5 108.0 7.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 1.7 0.8 0.8 1.6 4.0 4.8 5.6 22.0 50.3 0.9
Andningsorgan C30-39 0.9 0.9 - - 0.9 0.9 - 4.1 1.0 6.8 26.7 31.8 60.6 99.1 121.9 136.7 125.3 106.1 14.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 0.8 2.3 3.0 2.4 1.4 1.7 - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 0.8 0.8 - 2.0 - - 1.7 - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.9 - 3.1 1.0 6.8 25.1 29.6 58.3 94.2 119.5 132.5 122.0 100.5 13.2
  Mediastinum C38 0.9 0.9 - - 0.9 - - - - - - 0.8 - - - 1.4 - 5.6 0.3
Ben C40-41 0.9 - - 0.9 - - - - 1.0 - 0.8 - - 2.0 - 2.8 3.4 1.9 0.4
Hudmelanom C43 - 0.9 - 0.9 1.8 1.9 7.7 10.3 16.1 11.1 10.2 25.8 17.9 20.8 30.2 39.1 35.6 54.0 7.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 1.0 1.7 2.4 10.6 14.0 24.8 56.7 79.5 154.1 344.4 6.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - 0.9 0.8 - 0.8 3.0 2.4 5.6 3.4 1.9 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 0.9 - - - - - - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - 0.9 3.7 1.9 1.0 1.0 4.0 1.7 0.8 5.3 12.4 5.9 14.5 11.2 3.4 1.9 2.3
Bröst C50 - - - - 0.9 5.7 17.2 41.3 90.6 218.5 250.2 293.3 392.5 352.9 282.5 346.0 277.8 305.3 85.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - 0.9 0.9 6.4 9.4 14.3 24.8 31.2 32.4 53.3 71.2 128.2 140.8 163.0 163.2 147.4 160.1 28.9
  Livmoderhals C53 - - - - 2.8 3.8 8.6 16.5 18.1 9.4 5.5 3.8 4.7 5.9 14.5 8.4 8.5 11.2 4.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 1.0 3.1 5.0 7.7 29.8 39.4 83.9 81.3 89.3 89.3 59.3 68.9 13.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.8 9.3 0.1
  Äggstock C56 - - 0.9 0.9 3.7 5.7 2.9 4.1 6.0 13.7 14.1 20.5 27.2 36.7 36.2 43.3 40.7 31.6 7.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - 1.9 1.0 2.0 1.7 3.9 7.6 12.4 16.9 22.9 22.3 32.2 39.1 2.9
Urinorgan C64-68 4.4 - - - 0.9 - 2.9 3.1 3.0 12.8 9.4 22.0 41.2 53.5 79.7 103.2 94.9 80.1 10.0
  Njure C64 4.4 - - - 0.9 - 1.9 1.0 3.0 9.4 8.6 14.4 27.2 36.7 47.1 62.8 55.9 37.2 6.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - 1.0 2.1 - 3.4 0.8 7.6 14.0 16.9 32.6 40.5 39.0 42.8 3.3
Öga C69 - - 0.9 - - - - - 1.0 - - 1.5 - 2.0 - - 1.7 - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7.9 2.7 4.7 5.1 5.5 7.6 16.3 12.4 13.1 15.4 24.3 25.8 35.8 30.7 36.2 43.3 71.1 55.9 13.0
Sköldkörtel C73 - - - 3.4 7.3 15.1 24.9 20.7 24.2 26.5 32.9 25.8 28.8 33.7 18.1 29.3 27.1 11.2 13.6
Andra endokrina körtlar C74-75 0.9 - 0.9 - - - 1.9 - - - - 1.5 0.8 1.0 - - 1.7 3.7 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 1.0 4.0 0.9 9.4 6.8 11.7 16.9 31.4 40.5 69.4 121.0 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 7.0 7.3 4.7 8.6 10.1 5.7 11.5 15.5 12.1 23.0 35.3 51.5 71.5 88.2 114.7 160.5 176.2 173.1 22.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - 2.6 4.6 2.8 6.7 4.1 2.0 1.7 1.6 2.3 0.8 - 1.2 1.4 3.4 - 2.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 0.9 0.9 2.6 1.8 1.9 3.8 7.2 6.0 11.9 17.3 25.8 35.8 37.7 43.5 68.4 59.3 57.7 9.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 2.0 - 1.4 3.4 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.9 - - 1.0 2.0 3.4 6.3 5.3 10.1 24.8 27.8 33.5 35.6 33.5 3.4
  Leukemi C91-95 7.0 5.4 3.7 2.6 2.8 0.9 1.0 1.0 1.0 3.4 7.1 13.6 20.2 18.8 30.2 34.9 39.0 35.4 6.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 0.9 - 0.9 - - - - - 0.9 2.4 0.8 1.6 3.0 4.8 7.0 11.9 26.1 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 2.1 1.0 1.7 0.8 3.8 3.1 2.0 7.2 14.0 23.7 20.5 1.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 1.0 2.1 11.1 17.9 46.3 26.5 42.0 30.7 24.1 16.7 20.3 7.4 8.7
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 6.8 97.3 157.6 156.8 99.2 66.4 40.1 20.4 21.2 14.0 5.9 9.7 5.6 10.2 3.7 45.7
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 0.9 4.6 5.7 5.7 11.4 8.1 7.7 7.8 7.6 11.7 9.9 6.0 4.2 6.8 11.2 4.6
  Basaliom i hud - - - 0.9 - 8.5 16.3 18.6 31.2 58.0 93.3 123.5 180.3 294.4 394.7 546.9 726.6 768.9 54.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.