Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2040 87.5 4.8 3.3 0.9 3.5
Mun och svalg C00-14 42 98.1 1.4 - 0.5 -
  Läpp C00 11 100.0 - - - -
  Tunga C02 6 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 10 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 4 94.7 - - 5.3 -
  Svalg C01,C09-14 12 94.8 5.2 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 406 82.3 5.9 5.1 1.3 5.5
  Matstrupe C15 27 94.1 - 1.5 1.5 2.9
  Magsäck C16 54 94.9 1.1 1.8 0.4 1.8
  Tunntarm C17 10 98.1 - 1.9 - -
  Tjocktarm C18 102 94.5 0.4 2.3 0.2 2.5
  Ändtarm C19-20 71 98.9 - 0.6 - 0.6
  Anus C21 3 93.3 - - - 6.7
  Lever C22 41 72.3 9.7 8.3 1.5 8.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 63.9 13.1 6.6 3.3 13.1
  Bukspottkörtel C25 78 45.9 21.4 15.5 4.1 13.1
  Andra matsmältningsorgan C26 6 50.0 13.3 - 3.3 33.3
Andningsorgan C30-39 271 59.7 18.9 11.4 2.2 7.8
  Näsa, bihåla C30-31 4 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 13 95.5 4.5 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 252 57.0 20.1 12.2 2.4 8.3
  Mediastinum C38 1 100.0 - - - -
Ben C40-41 4 78.9 5.3 - 5.3 10.5
Hudmelanom C43 64 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 110 99.8 - - - 0.2
Mesoteliom C45 6 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 12 95.0 1.7 1.7 - 1.7
Bröst C50 2 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 624 98.7 0.0 0.3 0.4 0.5
  Prostata C61 600 98.6 0.0 0.3 0.5 0.6
  Testikel C62 17 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 6 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 188 94.6 1.5 2.0 0.6 1.3
  Njure C64 74 90.8 1.6 4.6 0.5 2.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 114 97.0 1.4 0.4 0.7 0.5
Öga C69 3 84.6 - - 7.7 7.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 49 91.5 - 4.5 - 4.0
Sköldkörtel C73 22 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 66.7 16.7 - - 16.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 35 49.1 15.6 15.0 3.5 16.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 202 84.6 6.3 1.1 0.9 7.0
  Hodgkin lymfom C81 12 98.4 - - - 1.6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 84 98.3 0.2 - 0.2 1.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 28 72.3 9.9 4.3 3.5 9.9
  Leukemi C91-95 52 79.5 14.3 1.9 0.8 3.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 9 57.4 10.6 - - 31.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 13 46.2 10.8 - 1.5 41.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 471 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.